BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maltańska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koniunktura na rynku nanomateriałów
Nanomaterial's Market Economic Situation
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 4, s. 76-83, rys., bibliogr. 14 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Nanotechnologia, Koniunktura gospodarcza, Rynek technologii
High-tech, Nanotechnology, Business trends, Technology market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Nanomateriały to tworzywa zbudowane ze struktur molekularnych nieprzekraczających 100 nanometrów, których właściwości różnią się istotnie od materiałów tradycyjnych. Struktury te charakteryzują się wyższą wytrzymałością lekkością lub elastycznością w porównaniu z innego rodzaju tworzywami. Zainteresowanie nanoproduktami stale wzrasta, co przyczynia się do intensywnego i dynamicznego wzrostu w obrębie tej branży. Nanomateriały znajdują zastosowanie w wielu obszarach, takich jak: motoryzacja, medycyna czy branża opakowaniowa. W pracy omówiona została krótka charakterystyka rynku nanomateriałów oraz przedstawiony został wzrost tego sektora na przestrzeni ostatnich lat w gospodarce światowej. Zostały również zaprezentowane prognozy dotyczące popytu na nanomateriały w najbliższych latach. Końcowa część pracy dotyczy inicjatyw wspierających nanotechnologię na świecie i w Polsce oraz szczególnego znaczenia wzrostu tej branży dla krajów rozwijających się. (abstrakt oryginalny)

Nanomaterials are materials structured of molecules of maximum 100 nm, which characteristics essentially differ from the features of the traditional substances. Those structures are characterized by higher resistance, lightness or elasticity in comparison with other kinds of materials. The interest in nanoproducts grows permanently, which contributes to intensive and dynamic growth within this branch. Nanomaterials are applicable in many areas, e.g. motorization, medicine or packagings. In this work a short characteristics of the nanomaterial's market was described and the growth of this sector in the space of few years in the world economy was presented. There were also presented forecasts regarding demand for the nanomaterials in the few coming years. Finally, the last part of this work is related to the initiatives supporting nanotechnology all over the world and also in Poland. There is also presented great importance of the nanotechnology's growth for the developing countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown A.G. (2008) Nanotechnology - The New Revolution, PA NanoMaterials Commercialization Center, pobrano ze strony: www.sacp.org/pac07/workshop/SAC Psymposium_AlanBrown_abstract4-2008.pdf w dniu 16.05.2009.
 2. Götz M., Budnikowski T., Poznań (2008) Kondycja gospodarki Niemiec na przełomie lat 2007 i 2008 - między konkurencyjnością a koniunkturą, w: Biuletyn Instytutu Zachodniego nr 5/2008, s. 5.
 3. Invernizzi N., Foladori G. (2006) Nanomedicine, Poverty and Development, w: Development, nr 4/2006, Society for International Development, s. 114, 116.
 4. Kozłowski J., (2008), Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, Departament Strategii MNiSW.
 5. Langer K., Polskie badania nad zastosowaniem nanocząstek w medycynie, http:// www.nanonet.pl/mdex.php?Iternid=65&id=207&option=com_content& task=view
 6. Nordan M.M. (24.04.2008), Change required for the National Nanotechnology Initiative as Commercialization Eclipses Discovery, Lux Research Inc., s.7, http://commerce.senate.gov/public/_files/LuxResearchSenateCommerceCommitteetestimony424208.pdf
 7. Pitkethly M.J. (2004) Nanomaterials - the driving force, w: Nanotoday, (grudzień), 24-25.
 8. Roco M.C. (2007) National Nanotechnology Initiative - Past, Present, Future, w: Handbook of Nanoscience, Engineering and Technology, 2nd edition, Taylor and Francis, s. 4.
 9. Tomellini R,, Faure U., Panzer O. (2006) Nanomedicine. Nanotechnology for Health Office for Official Publications of the European Communities, s. 115.
 10. http://www.dmef.put.poznan.p1/download/NANOKOMPOZYTY15JO_05.pdf
 11. http://forbes.com/investmentnewsletters/2005/01/12/cz_jw_0112soapbox.html
 12. http://www.inmat.pw.edu.pl
 13. http://www.nanonet.pl/index.php?ltemid=65&id=903&option=com_content&task=view
 14. http://www.plastics.ne
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu