BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Nanomaszyny - towar przyszłości i wyzwanie dla towaroznawców
Nanomachines - Future Product and Challenge for Commodity Scientists
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, nr 4, s. 84-95, tab., bibliogr. 24 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Nanotechnologia
High-tech, Nanotechnology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Nanotechnologia jest nauką od której oczekuje się, że dostarczy narzędzi do uporządkowania cząsteczek w taki sposób, że każdy atom znajdzie się w najlepszym dla niego miejscu. Naukowcy wciąż uczą się praw projektowania i składania nanosystemów, które są rzędu wielkości mniejsze od współczesnych mikroprocesorów. Chociaż dostępne dzisiaj nanomaszyny składają się głównie z prostych urządzeń zrozumienie fizycznych i chemicznych oddziaływali, które są kluczowe w manipulacji w nanoskali wymagało dekad badań. Inspirowani naturą naukowcy budują także syntetyczne maszyny molekularne z zaplanowana strukturą i właściwościami, które działają z taką samą złożonością i wydajnością jak ich biologiczne odpowiedniki. Opinia publiczna ponownie jest świadkiem głęboko spolaryzowanej debaty pomiędzy bezkrytycznymi entuzjastami i zwolennikami apokaliptycznych wizji przyszłości. Chociaż potencjał nanotechnologii wydaje się bardzo obiecujący, negatywny odbiór społeczny - uzasadniony czy bezpodstawny może mieć swój wpływ na wyłaniającą się technologię. (abstrakt oryginalny)

Nanotechnology is a science, wchich is expected to deliver toools to rearrange molecules so that essentially every atom can be put in its most efficient place. Scientists are still learning the fundamentals of designing and assembling nanosize systems that are orders of magnitude smaller than todays microchips. Although the current array of nanomachines mostly comprises simple devices, understanding physical and chemical interactions that play key roles in manipulation at the nanoscale have required decades of research. Inspired by nature researchers are also creating artifical molecular machines with planned structures and properties, that operate with the same complexity and efficiency as their biological equivalents. The public is again witnessing a deeply polarised debate between uncritical enthusiasts and those who prefer more apocalyptic visions of the future. Although nanotechnology's potential seems very promising, negative public perception - real or imagined can have its impact on an emerging technology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anonymous (2003) Nanomedicine: Grounds for optimism, and a call for papers. The Lancet 362 (9385), 673.
 2. Anonymous (2006) Single molecules drives nanomachines. Machine Design 78 (1) ABI/INFORM Global, 43.
 3. Bath J., Turberfield A.J. (2007) DNA nanomachines. Nature nanotechnology 2, 275-284.
 4. Braach-Maksvytis V. (2003) Nanotechnology Raises Big Issues, Australasian. Science 24 (10) ProQuest Education Journals, 25-26.
 5. Canter N. (2006) Developing a motorized nanocar. Tribology & Lubrication Technology 63 (8) ProQuest Science Journal, 10-14.
 6. Eelkema R., Pollard M.M. (2006) Nanomotor rotates microscale objects. Nature 440, 163.
 7. Ghadar F., Spindler H. (2005) Nanotechnology: Small Revolution. Industrial Management 47 (3) ABI/INFORM Global, 13-21.
 8. Gordijn B. (2005) Nanoethics: From Utopian Dreams and Apocalyptic Nightmares towards a more Balanced View. Science and Engineering Ethics 11, 521-533.
 9. Huang T.J., Juluri B.K. (2008) Biological and biomimetic molecular machines. Nanomedicine 3 (1), 107-124.
 10. Kay E.R., Leigh D.A. (2006): Lighting up nanomachines. Nature 440, 286-287.
 11. Korane K.J. (2002) A king-size future for nanosize machines. Machine Design 74 (18) AB1/INFORM Global, 88.
 12. Lerner I. (2003) Nanotechnology Faces Resent Problems in Public Image. Chemical Market Reporter 263 (20) ABI/INFORM Global, 10.
 13. Mallouk Т.Е., Sen A. (2009) Silnik dla nanorobota. Świat Nauki 6 (214), 70-75.
 14. Malvaney P. (2006) Nature-inspired nanomachines. Australasian Science 27 (4), ProQuest Education Journals, 34-38.
 15. McKenna J.F. (2001) The new world, writ small. Tooling & Production 67 (6), ABI/INFORM Trade & Industry, 13.
 16. O'Driscoll C. (2005) EU gives euro2m to fund nanomachines. European Chemical News 82 (2151) ABI/INFORM Trade & Industry, 28.
 17. Park H.H., Jamison A.C., Lee T.R. (2007) Rise of the nanomachine : the evolution of a revolution in medicine. Nanomedicine 2 (4), 425-439.
 18. Russell S.J. (2003) Rise of the nanomachines. Nature biotechnology 21 (8), 872-873.
 19. Strong M. (2004) Protein Nanomachines. PLoS Biology 2 (3), 305-306.
 20. Szewczyk P., Adamska D. (2008) Nowa jakość wyrobów kosmetycznych zawierających nanomateriały oraz związane z tym ryzyko. Towaroznawcze Problemy Jakości 3 (16).
 21. Tyreman M.J.A., Molloy J.E. (2003) Molecular motors: nature's nanomachines. IEE Proc.-Nanobiotechnol. 150(3), 95-102.
 22. Voss D. (1999) Moses of the Nanoworld. Technology Review 102 (2) ABI/INFORM Global, 60-62.
 23. Wang Z.L. (2008) Nanozasilanie. Świat Nauki 2 (198), 40-45.
 24. Wilson M. (2001) Nanomachines : The new industrial revolution. Australasian Sciences 22 (5) ProQuest Education Journals, 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu