BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hass-Symotiuk Maria (Uniwersytet Szczeciński), Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński), Jakimowicz Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby zarządzania
Financial and Non-financial Reporting of Health Care Organisations for Management Purposes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2007, nr 30, s. 99-109, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)
Financial reporting, Medical facilities management, Health care institution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono szczegółowy przegląd i analizę sprawozdawczości finansowej i niefinansowej przygotowywanej na potrzeby zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Wyspecyfikowano potrzeby informacyjne kierownictwa na trzech szczeblach zarządzania, tj. na poziomie mikro, mezzo (region) i makro. Potrzeby te są zaspokajane wskutek nałożenia na zakłady opieki zdrowotnej różnych wymogów sprawozdawczych. Sprawozdawczość obejmuje informacje finansowe (o aktywach trwałych i obrotowych, zadłużeniu, przychodach, kosztach, stratach i zyskach) i niefinansowe. Jest ona przekazywana do kilku różnych organów (Ministerstwa Zdrowia, organów założycielskich, płatników, Głównego Urzędu Statystycznego). We wnioskach podkreślono brak spójności pomiędzy różnymi systemami sprawozdawczości w ochronie zdrowia. (abstrakt oryginalny)

The article contains a detailed review and analysis of information sets prepared for management purposes in health care. Information needs of management are specified at three levels of administration, i.e. micro level, mezzo level and macro level. These needs are satisfied through different reporting requirements set upon health care organizations. Information sets include financial information (about fixed and working assets, debts, revenues, costs, gains/losses) and non-financial, and are reported to several different bodies (Ministry of Health, founding bodies, payers, Central Statistical Office). In conclusion, the lack of coherence among different reporting systems in health care is highlighted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 2. Hass-Symotiuk M., Sprawozdawczość z zakresu ochrony zdrowia i jej przydatność na różnych szczeblach zarządzania w: Rachunkowość w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 168, prace Katedry Rachunkowości nr 15, Szczecin 1996.
 3. Hass-Symotiuk M., Wawer U.: Wykorzystanie informacji o kosztach w zarządzaniu placówkami opieki zdrowotnej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1997, s. 61-68.
 4. Indulski J.A., Matulcwicz M, Bryła M., Ekonomika zdrowia a problem efektywności ochrony zdrowia, Instytut Medycyny Pracy im. prof, dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, Łódź 1994.
 5. Informacja ekonomiczno - finansowa w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2002.
 6. Jasłowski J., Wspieranie zarządzania placówkami ochrony zdrowia za pomocą systemu informacyjnego "Zdrowie i Zarządzanie", tom 11, nr 6/2000.
 7. Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Poździoch S., Włodarczyk C, Systemy zdrowotne: zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, Dz.U. 1999 Nr 94 poz. 1097.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591, ze zm.
 11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, ze zm.
 12. World Health Organization, The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance, World Health Organization 2000.
 13. www.mf.gov.pl
 14. www.mz.gov.pl
 15. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu