BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sfera działalności lokalnej reasekuratorów w Polsce na przykładzie PTR SA
The Zone of Investment Activities of Reinsurance Companies in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 307-318, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Studium przypadku, Lokaty podmiotów ubezpieczeniowych, Reasekuracja, Ubezpieczenia
Insurance company, Case study, Insurance entities deposits, Reinsurance, Insurances
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie działalności lokacyjnej reasekuratorów w Polsce na przykładzie PTR S.A. W artykule opisane zostały regulacje prawne w zakresie polityki lokacyjnej, przedstawiono również strukturę lokat zakładów ubezpieczeniowych oraz przeprowadzono analizę rentowności działalności lokacyjnej. Opisana została także pozycja rynkowa reasekuratora PTR S.A.

An aim of any enterprise (also an insurance and reinsurance company) in a market economy is multiplying its assets. The amount of these assets is a determinant factor of a company's position in the market and its opportunities of development. Investment policies of insurance companies, despite advanced law regulations in this field, allow to compete with other entities and determine a company's position in the insurance and reinsurance market. Legal regulations fully determine the scope and area of investment activities, also a structure of an investing portfolio of an insurance and reinsurance company. Companies have to invest their assets by adjusting the structure of their investments to their businesses so, while maintaining their financial liquidity, they can achieve the highest possible degree of security and profitability. The aim of the article is to present investment activities of insurance companies of the second section which provide reinsurance services and the only polish reinsurance company ptr com. (Joint stock company).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyny Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za lata 1995-2001, Biuro Nadzoru i Statystyki, Warszawa.
  2. Kiedrowska M, Działalność lokacyjna w rachunkowości zakładów ubezpieczeń, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003.
  3. Raporty roczne PTR SA za lata 1997-2006
  4. Rocznik Komisji Nadzoru Finansowego za rok 2006, http://www.kpwig.gov.pl/rynek_ubezpieczen/ Dane_o_rynku/Dane_roczne/rocznikl.html, data 12.02.2008.
  5. Roczniki Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych za lata 2002-2005, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (DzU 2001 nr 121, poz. 1294).
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich UE (DzU 2004 nr 94, poz. 910).
  8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU 2003 nr 124, poz. 1151).
  9. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na lokatę funduszy ubezpieczeniowych poza granicami kraju (Monitor Polski 1997 nr 13, poz. 10).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu