BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakimowicz Hanna (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Tytuł
Płaszczyzny oceny zakładu opieki zdrowotnej w zbilansowanej karcie dokonań
Perspectives of Assessment of Health Care Organizations in Balance Scorecard Sheet
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2007, nr 30, s. 137-145, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Zarządzanie strategiczne, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ)
Balanced Scorecard (BSC), Management in healthcare, Strategic management, Health care institution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W celu sprawnego zarządzania zakładem opieki zdrowotnej niezbędne jest wprowadzenie instrumentu, który pozwoli na kompleksowy pomiar i ocenę efektów jego działalności. Narzędziem tym może stać się zbilansowana karta dokonań, odpowiednio dostosowana do specyfiki ZOZ. Najważniejszym zadaniem w konstruowaniu zbilansowanej karty dokonań dla zakładu opieki zdrowotnej jest określenie perspektyw, w których dokonywana będzie analiza, pomiar i ocena. Zaprezentowane rozwiązania stanowią próbę doboru odpowiednich płaszczyzn do oceny zakładu opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

For efficient management of health care organizations there is a necessity to implement an instrument that allows managers to comprehensively measure and assess its performance. The balance scorecard sheet may serve as such an instrument after proper adjustments for the specificities of health care organizations. The most important task during construction phase of BSC is defining the perspectives for analysis, measurement and assessment. The propositions in the article concern the problem of defining the proper perspectives in balance scorecard sheet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bali M.J.: Systemy zarządzania informacją w opiece zdrowotnej: praktyczny przewodnik, Springer PWN, Warszawa 1997.
 2. Barabasz K.: Zrównoważona Karta Wyników - narzędzie realizacji i oceny strategii firm, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2002 nr 11.
 3. Baraldi S.: II Balanced Scorecard nelle aziende sanitarie, McGraw Hill, 2005.
 4. Bryła M.: Ekonomika zdrowia a problem efektywności ochrony zdrowia, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1994.
 5. Czarnecka R.: Wyznaczanie wskaźników dla Strategicznej Karty Wyników (case study), "Manager" 2003 nr 3.
 6. Freitag H.R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M.: My Balanced Scorecard Moja Strategiczna Karta Wyników Najnowsza koncepcja zarządzania strategicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 7. Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, Red. M. Hass-Symotiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 8. Hrynkiewicz J.: Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 9. Hubert Z.: Jakość w opiece medycznej: koncepcja pomiaru, Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2003.
 10. Jakimowicz H.I Istota i cele Zrównoważonej karty Wyników w zakładzie opieki zdrowotnej w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 11. Jakimowicz H.: Zrównoważona karta wyników w strategicznym zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej w: Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 12. Kapłan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Red. Karmańska A., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 14. Kautch M., Klich J.: Próba oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w: "Kontrola Państwowa"' nr 2/2003, Warszawa, s. 113-129.
 15. Kautsch M., Klich J.: Procesy badawcze efektywności i jakości zarządzania dla zakładów opieki zdrowotnej: wytyczne dla oceny zakładów. Zdrowie i Zarządzanie, tom IV, nr 3-4/2002, s. 70-76.
 16. Kozierkiewicz A.: W 60 wskaźników dookoła zdrowia. Wydawnictwo Medycyna praktyczna, 2002.
 17. Krey A.: Upowszechnienie w Niemczech BSC jako "cudownego narzędzia zarządzania". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 387, Prace Katedry Rachunkowości Nr 24, 2004.
 18. Sobańska I.: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, CU.Beck, 2006.
 19. Shortell M.S., Kaluzny A.D.: Podstawy zarządzania opieką zdrowotną. Fundacja Zdrowia Publicznego, Uniwersyteckie Wydawnictwo Vesalius, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu