BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janeta Agnieszka (Politechnika Opolska)
Tytuł
Wpływ czynników branżowych na płynność finansową przedsiębiorstwa
The Influence of Sector Factors on the Corporate Liquidity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 360-367, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Analiza czynnikowa
Companies development factors, Enterprises financial liquidity, Factor analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule została dokonana analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które wpływają na płynność finansową przedsiębiorstwa. Omówione determinanty mają istotny wpływ m.in. na kapitał przedsiębiorstwa, stopień płynności aktywów przedsiębiorstwa, poziom ryzyka związanego z osiąganiem zaplanowanych dochodów czy natężenie konkurencji rynkowej w ramach proponowanej oferty. (fragment tekstu)

Existing of the company in the market environment is connected with the influence of this environment on the corporate financial standing. Effects of the financial management depend on quality of the company's operational and financial processes, but in some scope they may be formed directly by the company's environment. The important elements of the economic environment are the sector factors. In the article, the sector factors, which in the important way influence the corporate liquidity, were identified. Among determinants presented, sector life cycle and connection between the particular cycle phases and the corporate liquidity were taken into consideration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkiewicz A., Wpływ strategii finansowania majątku obrotowego na płynność finansową (na przykładzie spółek giełdowych przemysłu lekkiego), [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, T. 1, red. W. Pluta, AE, Wrocław 2004.
  2. Decrg C.R., Liquidity Needs and Vulnerability to Financial Underdevelopment, The World Bank, Working Paper nr WPS 3161, 30.11.2003.
  3. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
  4. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
  5. Łukasik G., Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 1998.
  6. Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
  7. Śnieżek E., Przepływy pieniężne ex post i ex ante, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  8. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu