BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola inicjatywy wspólnotowej LEADER w ekonomiczno-społecznym rozwoju obszarów wiejskich
The Role of the EU LEADER Initiative in Economic and Social Development of Rural Areas
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 606-616, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Program LEADER, Rozwój obszarów wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozwój społeczno-gospodarczy
LEADER Programme, Rural development, Rural Development Programme, Social economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie programu LEADER jako przykładu wsparcia dla rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich. Przybliżono cel i treść programu, a także aspekty związane z realizacją tej inicjatywy w Polsce.

The aim of the article is a presentation of LEADER programme as an example of the support for economic and social development of rural areas. The aim and the content of programme in its following editions and also the aspects connected with realization of this initiative in Poland were presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Borek T., Realizacja Pilotażowego Programu LEADER+ w Polsce, broszura informacyjna FAPA, 2007.
 2. Chmieliński P., Przyszłość rozwoju obszarów wiejskich a program LEADER, Roczniki Naukowe SERiA, 2008, t. X, z. 2,
 3. Daugstad K., Ranningen K., Winning and Losing. The Changing Geography of Europe's Rural Areas, "Journal of Rural Studies"2007, vol. 23, iss. l.
 4. Fischler F., Quality of Life in Rural Areas: Building on the LEADER Experience, 1st LEADER+ Obs. European Seminar, Bruksela 2004.
 5. Hałasiewicz A., LEADER w Polsce, http.7/www.LEADERplus.org.pl/docs/LEADER_w_Polsce.pdf.
 6. http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/seminars/25102004/speech_ffischler_leader_semi-nar_en.pdf.
 7. http://prow.rolnicy.com/leader-2007-2013/dzialanie-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju.html.
 8. http://www.LEADERplus.org.pl.
 9. Janiak K. i in., LEADER w Unii Europejskiej. Pilotażowy Program LEADER w Polsce, [w:] LEADER. Szansa dla polskiej wsi, FAPA, Warszawa 2008.
 10. Marsden T., Sonnino R., Rural Development and the Regional State: Denying Multifunctional Agriculture in the UK, "Journal of Rural Studies" 2008, vol. 24, iss. 4.
 11. Ray C., The EU LEADER Programme: Rural Development Laboratory, "Sociologia Ruralis" 2000, 40 (2).
 12. Shortall S., Are Rural Development Programmes Socially Inclusive? Social Inclusion, Civic Engagement, Participation, and Social Capital: Exploring the Differences, "Journal of Rural Studies" 2008, vol. 24, iss. 4.
 13. Tańska O., Inicjatywa UE LEADER a rozwój nowego podejścia do obszarów wiejskich w Polsce, „Racjonalista", http://www.racjonalista.pl.
 14. www.minrol.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu