BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Klastry jako forma struktury sieciowej w polityce regionalnej
Clusters as a Form of Network Structure in the Regional Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 617-625, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów, Polityka regionalna, Struktury sieciowe
Business cluster, Cluster conception, Regional policy, Network structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Częstotliwość i intensywność powiązań sieciowych, w tym klastrów, ma istotne znaczenie dla wzrostu konkurencyjności regionu i firm znajdujących się w nim. Polityka regionalna może stworzyć warunki i zachęcać do tworzenia inicjatyw klastrów. Ponadto rozwój klastrów będzie zależeć od postrzegania przez uczestników widocznych korzyści z ich działalności.

The frequency and intensity of network links, including clusters, is of significant importance to increase competitiveness of the region and businesses located in it. Regional policy can create conditions and encourage the creation of clusters' initiatives. Further, development of clusters will depend on the participants' perception of visible benefits of their operation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Sieci współpracy, grona i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 2, Wieś Jutra, Warszawa 2007, s. 15-21.
 2. Arrow K.J., The Limits of Organization, Norton, New York 1974.
 3. Baker W.E., The Network Organization in Theory and Practice, [w:] Networks and Organizations, N. Nohria, B. Eccles (red.), Harvard Business School Press, Cambridge 1992.
 4. Bresson C. De, Why Innovative Activities Cluster, [w:] Ecomomic Interdependence and Innovative Activity. An Input-Output Analysis, C. De Bresson (red.), Cheltenham, Brookfield, za: C. Steinle, H. Schiele, When do Industries Cluster? A Proposal on How to Assess an Industry s Propensity to Concentrate at a Single Region, „Research Policy" 1996, vol. 31, no 6, s. 849-858.
 5. Cook P., Knowledge Economics. Clusters. Learning and Cooperative Advantage, Routledge, London 2002.
 6. Cygler J., Współpraca niemieckich inwestorów z polskimi podwykonawcami - tworzenie nowych powiązań sieciowych, www.wspiz.edu.pl/resources/Joanna+Cygler.doc?rid=7921, 2003.
 7. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 8. Gancarczyk M., Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrach, „Organizacja i Kierowanie" 2005 nr 4(122), s. 77-91.
 9. Górzyński M., Systemy wspierania gron na obszarach słabo zurbanizowanych i charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju gospodarczego, [w:] Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, E. Wojnicka (red.), „Studia Europejskie" 1/2006, Rzeszów 2006.
 10. Grosse T.G., Cele i zasady polityki regionalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 11. Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Porównanie branżowe, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność Warmii i Mazur, W. Dziemianowicz, M. Juchniewicz, W. Samulowski, K. Szmigiel, (red.), Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko--Mazurskiego, Departament Polityki Regionalnej, Olsztyn 2006.
 12. Markusen A., Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts, „Economic Geography" 1996 vol. 72, no 3, s. 293-313.
 13. Menait Ł., Juchniewicz M., Polityka wspierania klastrów w woj. warmińsko-mazurskim, [w:] E. Bojar, J. Stachowicz (red.), Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, Politechnika Lubelska, Lublin 2008.
 14. Meyer-Stamer J., Adjusting to an Opening Economy: Three Industrial Clusters in Brasil, [w:] Local Economies in Turmoil: The Effects of Globalization and Deregulation, A. Sverisson, M.P. van Dijk (red.), Macmillan, Basingstoke 2000.
 15. OECD Reviews of Regional Innovation: Competitive Regional Clusters, 2007.
 16. Pasieczny J., Regionalne uwarunkowania powstawania klastrów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1116, AE, Wrocław 2006, s. 547-554.
 17. Porter M.E., Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, „Economic Development Quarterly" 2000 vol. 14, no 1, s. 15-34.
 18. Rabelotti R., Is there an „Industrial District Model? " Footwear Districts in Italy and Mexico Compared, „World Development" 1995 vol. 23, no 1, s. 29-41.
 19. Raines P., Brown R., Policy Competition and Foreign Direct Investment in Europe, University of Strathclyde in Glasgow, Ashgate 1999.
 20. Regionalny Program Operacyjny - Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Olsztyn 2006.
 21. Rosenfeld S., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, „European Planning Studies" 1997 vol. 5, no 1, s. 3-24.
 22. Sandee H., Rietveld P., Innovation in Roof Tile and Copper Craft Clusters in Indonesia, [w:]: Local Economies in Turmoil: The Effects of Globalization and Deregulation, A. Sverisson, M.P. van Dijk (red.), Macmillan, Basingstoke 2000.
 23. Sokołowicz M., Przedsiębiorstwo ponadnarodowe - motywy internacjonalizacji, strategie rozwoju i formy organizacji produkcji, [w:] Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 24. Solvell O., Lindqvist G., Ketles Chr., The Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower, Stokholm 2003.
 25. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 26. Sułek J., Rola powiązań sieciowych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej regionów, Zeszyty Naukowe 5a, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Kielce 2007, s. 24-29.
 27. van Dijk M.P, Sverisson A., Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanism of Transition and Stagnation, „Entrepreneurship & Regional Development" 2003, lipiec-wrzesień, vol. 15, s. 183-206.
 28. Visser E.J., Structural Adjustment and Cluster Advantages: a Case from Peru, [w:] Enterprise Clusters and Networks in Developing Countries, M.P. van Dijk, R. Rabellotti (red.), F. Cass, London 2000.
 29. www.paiz.gov.pl.
 30. Yehoue E.B., Clusters as Driving Engine for FDI, IMF Working Paper 2005 nr 05/193.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu