BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szczepkowska-Flis Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ kapitału zagranicznego na zmiany struktury rynku w polskim przemyśle przetwórczym
The Influence of Foreign Capital on Market Structural Changes in Polish Manufacturing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 670-679, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Inwestycje bezpośrednie, Przemysł przetwórczy, Inwestycje zagraniczne
Foreign capital, Direct investments, Processing industry, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena wpływu kapitału zagranicznego na zmiany struktury rynku w polskim przemyśle przetwórczym w latach: 1997-2007. Branże polskiej produkcji zostały podzielone na dwa sektory: wysokiej i niskiej koncentracji na rynku. Poziom kapitału zagranicznego był mierzony za pomocą wskaźnika KZ, obliczony jako stosunek kapitału obcego do kapitału podstawowego. Zmiany struktury rynku były mierzone przez dwa wskaźniki: wskaźnik natężenia zmian strukturalnych Q oraz współczynnik koncentracji produkcji G.

The aim of the study was to estimate the impact of foreign capital on market structural changes in Polish manufacturing between 1997 and 2007. Branches of Polish manufacturing were divided into two sectors: of high and low market concentration. The level of foreign capital was measured by indicator KZ, calculated as the ratio of foreign capital to core capital. Market structural changes were measured by two indicators: coefficient Q and Gini concentration coefficient G. Econometric analyses showed that in both sectors foreign capital limited the intensity of market structural changes measured by coefficient Q. There were no statistically significant relations between foreign capital and Gini concentration coefficient G in any of the analyzed sectors. Our results indicate that in the analyzed years foreign capital stabilized economic structure through reducing changes of firms' population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken B.J., Harrison A.E., Do domestic firms benefit from foreign direct Investment? Evidence from Venezuela, „The American Economic Review" 1999, vol. 89, no. 3, s. 605-618.
 2. Aitken B.J., Harrison A.E., Does proximity to foreign firms induce technology spillovers?, PRD Working Paper, World Bank, 1993.
 3. Baltagi B.H., Econometric Analysis of Panel Data, Wiley & Sons, Chichester 2001.
 4. Davidson R., MacKinnon J.G., Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, Oxford 1999.
 5. De Backer K., Sleuwaegen L., Does foreign direct investment crowd out domestic entrepreneurship?, Vlerick Leuven Gent Management School Working Paper nr 2002-14, 2003.
 6. Driffield N., Inward investment and host country market structure: The case of the U.K., „Review of Industrial Organization" 2001,vol. 18, no. 4, s. 363-378.
 7. Elmas F., Degirmen S., Foreign direct investment and industrial concentration in the Turkish manufacturing sector, „International Research Journal of Finance and Economics" 2009, no. 23, s. 246-252.
 8. Geweke J., Inference and causality in economic time series model, [w:] Z. Griliches, M.D. Intriligator (eds.), Handbook of Econometrics, vol. 2, North-Holland, Amsterdam 1984.
 9. Gorynia M. (red.), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa 2005.
 10. Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice, Upper Saddle River 2003.
 11. Hsiao C., Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, New York 2003.
 12. Hymer S.H., The International Operations of National Firms. A Study of Direct Foreign Investment, MIT Press, Cambridge 1976.
 13. Kasibhatla K.M., Steward D.B., Khojasteh M., The role of FDI in high medium, low medium and low income countries during 1970-2005: Empirical tests and evidence, „Journal of Business and Economic Studies" 2008, vol. 14, no. 2, s. 60-72.
 14. Kennedy P., A Guide to Econometrics, MIT Press, Cambridge 1998.
 15. Kindleberger Ch.R, American Business Abroad, Six Lectures in Direct Investment, Yale University Press, New Haven 1969.
 16. Klamut M., Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, AE, Wrocław 1996.
 17. Lali S., Multinationals and market structure in an open developing economy: The case of Malaysia, „Weltwirtschaftliches Archiv" 1979, Nr. 115, s. 325-350.
 18. Maddala O.S., Introduction to Econometrics, Macmillan, New York 1992.
 19. Peria M.S.M., Mody A., How foreign participation and market concentration impact bank spreads: Evidence from Latin America, World Bank Policy Research Working Paper nr 3210, 2004.
 20. Petrochilos G.A., Foreign Direct Investment and the Development Process, Gower Publishing Company, Aldershot 1989.
 21. Rocznik Statystyczny Przemysłu, 2007, GUS, Warszawa
 22. Rutkowski A., Inward FDI, concentration, and profitability in the CEEC's: Where the domestic firms crowded out or strengthened?, „Transnational Corporations" 2006, vol. 15, no. 3, s. 105-139.
 23. Venet B., Hurlin C., Granger causality tests in panel data models with fixed coefficients, EURIsCO Working Paper no. 2001-09.
 24. Wojtyna A., Rola prywatyzacji w procesie transformacji - nowe kierunki badań, „Gospodarka Narodowa" 1999, nr 4, s. 1-13.
 25. Wooldridge J.M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, Cambridge 2001.
 26. Wooldridge J.M., Introductory Econometrics. A Modern Approach, South-West Thomson Learning, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu