BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraj Kamil M.
Tytuł
Ewolucja funkcji B+R w korporacjach transnarodowych : od rangi operacyjnej do strategicznej
Evolution of R&D Activities in Transnational Corporations : from the Rank of Operations to the Strategic Rank
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 4, s. 135-144, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Korporacje międzynarodowe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Badania i rozwój (B+R), Internacjonalizacja badań naukowych
Globalization, International corporation, Knowledge-based economy, Research & Development (R+D), Internationalization of scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Korporacje transnarodowe (KTN) odgrywają dużą rolę w wymiarze gospodarczym procesu globalizacji. Od końcowych dekad ubiegłego stulecia rośnie zainteresowanie naukowców i praktyków gospodarczych intensyfikującą się aktywnością korporacji transnarodowych w sferze badawczo-rozwojowej (B+R). W niniejszym opracowaniu, opierając się na dostępnych analizach badań empirycznych i danych statystycznych, ukazano rosnący wpływ KTN na polu badań i rozwoju przez pryzmat wzrostu znaczenia takiej działalności ujmowanej jako funkcja korporacyjna. (abstrakt oryginalny)

Transnational corporations (TNCs) are playing, from the macroeconomic perspective, an increasing role in research and development (R&D) activities worldwide. A specific interplay between the technological progress and the R&D activities of TNC is discernible. However, the internationalisation of corporate R&D activities has not the same pace or intensity in all industries. The greater the pressure on new innovative products (or processes) in a given industry, the greater the propensity of industry TNCs to decentralise and globalise its R&D activities. It is anticipated that this process will be advanced in more and more TNCs regardless of the difficulties in organising and managing the internationally dispersed network of corporate R&D units. The function of R&D will be thereby gaining more and more strategic importance in the value chain of TNCs. The most probable effect of this trend is therefore likely to be an increasing number of centres of excellence in TNCs' corporate networks, i.e. special autonomous units dedicated to conducting R&D programmes aimed at developing the crucial technological capabilities for their corporations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Davis H.J., Jones G.K., (2000), National Culture and Innovation: Implications for Locating Global R&D Operations, "Management International Review", vol. 40, no 1.
 2. Dunning J.H., (2000), Globalization and the Knowledge Economy, [w:] J.H. Dunning (red.), Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy, Oxford University Press, Oxford/New York.
 3. Fors G., (1996), R&D and technology transfer by multinational enterprises, The Industrial Institute for Economic and Social Research, Stockholm.
 4. Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, (2002), OECD.
 5. Gerybadze A., Reger G., (1999), Globalization of R&D: recent changes in the management of innovation in transnational corporations, "Research Policy", vol. 28, no. 2-3, Special Issue.
 6. Kuemmerle W., (1997), Building Effective R&D Capabilities, "Harvard Business Review", March-April.
 7. Medcof J.W., (1997), A taxonomy of internationally dispersed technology units and its application to management issues, "R&D Management", vol. 27, iss. 4.
 8. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, (October 2005), OECD/Eurostat, 3rd edition.
 9. Pearce R.D., (1999), Decentralised R&D and strategic competitiveness: globalised approaches to generation and use of technology in multinational enterprises (MNEs), "Research Policy", vol. 28, no. 2-3, Special Issue.
 10. Reddy P., (2000), Globalization of corporate R&D: implications for innovation systems in host countries, Routledge, London/New York.
 11. Science and Technology, (2005), UNESCO Institute for Statistics.
 12. Sölvell Ö., Birkinshaw J., (2000), Multinational Enterprises and the Knowledge Economy: Leveraging Global Practices, [w:] Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy, Oxford University Press, Oxford/New York.
 13. The International Executive, Winter 1978, vol. 20, iss. 1.
 14. Research and Development Abroad by U.S. Multinationals, recenzja książki R. Ronstadta, Praeger Publishers, New York 1977.
 15. Top 700 Global Companies by R&D Investment, (2004), United Kingdom Department of Trade and Industry (UK DTI).
 16. World Investment Report 1999 (WIR 1999), UNCTAD, New York/Geneva.
 17. World Investment Report 2005 (WIR 2005), UNCTAD, New York/Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu