BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piepiora Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych (studium przypadku powiatu bolesławieckiego)
Economic Aspects of the Local Policy of Counteracting the Results of Natural Catastrophes (Case Study of Bolesławiec Poviat)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 417-424, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Klęski żywiołowe, Katastrofa, Zarządzanie w kryzysie
Natural environment, Natural disaster, Disaster, Crisis management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Powiat bolesławiecki
Boleslawiec county
Abstrakt
W obliczu coraz większej intensywności występowania katastrof naturalnych na obszarze naszego kraju, które w skali gmin i powiatów przybierają postać lokalnych kryzysów, coraz większego znaczenia nabiera prowadzenie lokalnej polityki przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych. Polega ona na świadomej działalności władz ponadkrajowych, państwowych, samorządowych oraz instytucji wyspecjalizowanych, prowadzonej w celu zapobiegania występowaniu skutków katastrof naturalnych oraz minimalizowania szkód powstałych w wyniku ich występowania. W polityce przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych działania na szczeblu lokalnym mogą odgrywać najistotniejszą rolę, oczywiście przy odpowiednim finansowaniu. W dalszej części artykułu przedstawiono przykład realizacji tej polityki w powiecie bolesławieckim. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present some aspects of the problems of natural catastrophes at the local level. The paper presents the case study of Bolesławiec poviat (NUTS 4) as an example of executing the local policy of counteracting the results of natural catastrophes including particularly their economic aspects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Atlas współczesnego świata, red. H. Mroczkiewicz, Wydawnictwo Demart, Warszawa 2006/2007.
  2. Dziadek G., Usuwanie skutków klask żywiołowych. Powiat bolesławiecki 2006-2007. Ocena oraz podsumowanie realizacji rządowego programu, prezentacja multimedialna, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Referat Zarządzania Kryzysowego, Bolesławiec 2007.
  3. Grocki R., Vademecum zagrożeń, Wydawnictwo Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
  4. Kaleta W., Szła wielka woda, "Przegląd Obrony Cywilnej" nr 4, Wydawnictwo Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
  5. Lewandowski L., Kuszenie demonów, "Przegląd Obrony Cywilnej" nr 3, Wydawnictwo Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
  6. Małachowski J., Powiat Bolesławiecki. Prezentacja, http://www.boleslawiec.pl (12.06.2008).
  7. Mitek T., Czekanie na wiosenne wody, "Przegląd Obrony Cywilnej" nr l, Wydawnictwo Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
  8. Powiatowy plan reagowania kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Referat Zarządzania Kryzysowego, Bolesławiec 2005.
  9. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU 2007 nr 89, poz. 589 i 590).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu