BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejuk Marian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w strukturze zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Public Safety and Order in the Tasks Structure of Local Authority Units in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 408-416, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Województwo, Powiat, Gmina, Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie bezpieczeństwem, Policja, Regulacje prawne
Local government, Voivodship, County, District, National security, Safety management, Police, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa samorządowe w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych. (fragment tekstu)

The paper presents the scope of tasks referring to public safety and order implemented by Polish communes, districts, and self-government regions in relation to legislation in force at present and the commonly applied institutional solutions. The hierarchical structure of strategic management, with reference to ensuring public order and safety for our citizens was described, starting from the central strategy and moving down to local ones. The role of local authority units was also characterized as far as implementation of tasks referring to ensuring safety within local communities is concerned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.mswia.gov.pl.
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001 nr 142, poz. 1591, z późn. zm).
  3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU 2002 nr 7, poz. 58, z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (DzU 1997 nr 123, poz. 779 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 2001 nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 2001 nr 142, poz. 1590, z późn. zm.).
  7. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego (stan prawny na dzień 30 kwietnia 2004 r.) Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego, Materiał przygotowany przez: Departament Porządku Publicznego MSWiA, Departament Administracji Publicznej MSWiA, Komendę Główną Policji, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu