BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszczuk Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - problem wyboru formy organizacyjno-prawnej w alternatywnych modelach zarządzania gospodarką komunalną
Public Utilities - a Problem of Selecting Legal and Organization Forms in Alternative Models of Municipal Services Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 396-407, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Gospodarka komunalna, Przedsiębiorstwo komunalne, Formy prawne przedsiębiorstw komunalnych
Public utility company, Public utilities, Utility plant, Legal forms of municipal enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono pojęcie i istotę przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (PUP). Przedstawiono zależności pomiędzy wyborem formy prawno-organizacyjnej PUP a modelem zarządzania gospodarką komunalną. Omówiono kryteria wyboru formy prawno-organizacyjnej w sferze przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

The ideas contained within the article are meant to: - uncover different methods of defining public utilities and suggest identifying the entities through the prism of their specific features (dependence on public institutions, especially when price determination is concerned, thrift instead of maximization of profits, exclusive activities within a given social and economic area), - define the area of selection of legal and organization forms for companies that offer services commonly available in different models of municipal services management, - formulate the criteria of selection of legal and organization forms in the area of companies that satisfy collective needs of local councils. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej: komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 2. Dobrodziej M., Wybrane problemy zarządzania usługami komunalnymi, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. M. Obrębalski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 807, AE, Wrocław 1999.
 3. Dziembowski Z., Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, PWE, Warszawa 1983.
 4. Dziembowski Z., Komunalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Organizacja i zasady finansowania, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1991.
 5. Dziembowski Z., Sadowy M., Przedsiębiorstwo komunalne w warunkach samorządności terytorialnej, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Warszawa 1992.
 6. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, AE, Wrocław 2004.
 7. Jagoda H., Problem wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław 2001.
 8. Jerzmanowski Z., Ciszewski Ł., ABC zarządzania mieniem komunalnym, Business Expert Z. Jerzmanowski sp. j., Poznań 2006.
 9. Misiński W., Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław 2001.
 10. Noga A., Przedsiębiorstwo, [w:] Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 11. Sadowy M., Ekonomika przedsiębiorstw komunalnych (zarys problematyki), [w:] Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, SGH, Warszawa 2000.
 12. Sadowy M., Woźniak M., Kryteria oceny komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, Agencja Wydawnicza Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1991.
 13. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004 nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU 1997 nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 1998 nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 1998 nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 20. Weiss E., Metoda oceny ekonomicznej procesów przekształceń w gospodarce komunalnej w Polsce, AE, Wrocław 2001.
 21. Wojciechowski E., Problem działalności gospodarczej gminy, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. M. Obrębalski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 755, AE, Wrocław 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu