BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłoczyńska Anita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sieradzka Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sondażowa identyfikacja i ocena parametrów jakości życia społeczności Gryfowa Śląskiego
Survey Identification and Evaluation of Life Quality within the Community of Gryfów Śląski
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 366-381, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Jakość życia, Standard życia, Badania ankietowe, Wyniki badań
Quality of life, Standard of living, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Gryfów Śląski
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest sprawozdaniem z badań ankietowych przeprowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej "Pro Futuro", działające przy Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem sondażu była identyfikacja i ocena jakości życia społeczności lokalnej wraz z ustaleniem rangi parametrów kształtujących tę jakość. (fragment tekstu)

This paper is a report of the survey conducted by Pro Futuro, the Student Scientific Group of Economy and Public Administration. The survey was aimed at identification, determination of importance and evaluation of parameters that shape life quality within the community of Gryfów Śląski. The survey results determine life quality indicators, grade and assess life components, isolate highly significant elements of life quality, point to parameters that foster the feeling of satisfaction, and also identify the factors whose condition is far from the expectations of the local community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bury P., Markowski T., Regulski J., Podstawy ekonomiki miasta, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
  2. Głuszczuk D., Jakość życia społeczności lokalnej - propozycja formułowania uspołecznionej oceny, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1161, AE, Wrocław 2007.
  3. Noll H.-H., Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualität und "neue" Wohlfahrtskonzepte, ZUMA, Mannheim 1999.
  4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, AE, Wrocław 2001.
  5. Piasny J., Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określenia, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993 nr 2(4), s. 73-92.
  6. Rutkowski J., Jakość życia. Koncepcja i projekt badania, "Z prac ZBSE", z. 162, Warszawa 1987.
  7. Schreyögg G., Koch J., Grundlagen des Managements, Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.
  8. Stacewicz J., Jakość życia a sposób pojmowania efektywności gospodarowania, [w:] Efektywność gospodarowania a jakość życia, red. E. Przybyła, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1984.
  9. Wielka encyklopedia PWN, t. 12, PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu