BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzym-Wilkowski Waldemar A. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
"Maszyna wzrostu" w rozwoju przestrzennym podlubelskiej gminy Głusk
"Growth Machine" in the Spatial Development of Głusk Commune near Lublin
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 357-365, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Gospodarka przestrzenna, Polityka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie przestrzenne
Local development, Spatial economy, Spatial policy, Spatial planning, Spatial development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Gmina Głusk
Abstrakt
Wyjaśniono termin "maszyna wzrostu", oznaczający sytuację, w której rozwój przestrzeni miast stymulowany jest przez działalność deweloperów osiedli mieszkaniowych. Przedstawiono wyniki badań, których celem było zidentyfikowanie czy w polskich warunkach występuje zjawisko "maszyny wzrostu". Obszarem badań objęto gminę wiejską Głusk, leżącą przy granicy miasta Lublin. Scharakteryzowano zagospodarowanie przestrzenne gminy Głusk oraz zwrócono uwagę na dochody samorządu gminnego. Autor zauważa, że obszary położone w sąsiedztwie dużych miast są miejscem, gdzie badane zjawisko jest zauważalne.

The "Growth Machine" is the mutual support of various entities' interests, stimulating suburbanization. The example of it is the Głusk commune situated near Lublin, which thanks to relatively low prices of building plots is built on with houses by the current inhabitants of the town, who look for better housing conditions. This is in accordance with the interest of the owners of plots, the prices of which increase several times after they have been allotted for building purposes. The commune authorities will facilitate this process, because they expect an increase of income from the real estate tax. As a consequence, the area of the commune is being intensively developed. In some parts of it, non-urbanized land has disappeared, but the interest in the commune is still growing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Katalog gmin województwa lubelskiego, Norbertinum, Lublin 1994.
 2. Kołtyś R., Zmiany zagospodarowania przestrzennego jako przejaw suburbanizacji w podlubelskiej gminie Głusk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007 (maszynopis).
 3. Kondracki J., Geografìa regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998.
 4. Kotus J., Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.
 5. Majer A., Duże miasta Ameryki. "Kryzys" i polityka odnowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 6. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 7. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
 8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, póz. 717, z późn. zm.).
 9. Węcławowicz G., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno--gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 10. Węcławowicz G., Geografia społeczna miast. Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne, PWN, Warszawa 2003.
 11. www.anma.com.pl.
 12. www.agg.lublin.pl.
 13. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu