BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myna Artur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ hipermarketów na rozwój lokalny w świetle badań ankietowych w Lublinie
The Influence of Hypermarkets on Local Development in the Light of Surveys in Lublin
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 339-347, tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje w handlu, Handel, Hipermarkety, Preferencje konsumenta, Teoria gier, Zastosowanie teorii gier, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Trade investments, Trade, Hypermarkets, Consumer preferences, Game theory, Application of game theory, Foreign investment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Lublin
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wpływu hipermarketów na warunki życia mieszkańców i warunki działania przedsiębiorców na przykładzie miasta Lublina. W pracy wykorzystano 100 ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców osiedli sąsiadujących z hiepermarketami oraz pogłębione wywiady z lokalnymi handlowcami i dostawcami wielkich sieci handlowych. Analizując mechanizmy ekspansji hipermarketów, posłużoną się teorią gier, która obejmuje rozpoznawanie istotnych uczestników gry, ich celów i działań. (fragment tekstu)

The paper presents the influence of hypermarkets on local development, understood as quality changes in life conditions of inhabitants and performance conditions of enterprises. Local suppliers for hypermarkets and shopkeepers were interviewed face to face and 100 inhabitants of real estates situated near hypermarkets were surveyed. The results of the study indicate that in spite of disadvantages of hypermarkets, more than half of the surveyed inhabitants accept neighbourhood of hypermarkets and do shopping in them. Enterpreneurs take advantages of selling goods in huge quantities in a long term. They criticize hypermarkets for imposing them conditions of deliveries, long terms of payment and high costs of co-operation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, PWN. Warszawa 2001.
 2. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
 3. Courtney H., Gry dla menedżerów, "Rzeczpospolita" z 18 kwietnia, 2001 nr 91.
 4. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, PWN, Warszawa 1997.
 5. Downs R.M., The Cognitive Structure of an Urban Shopping Centre, "Environment and behaviour"1970 no. 2, s. 13-39.
 6. Guimaraes P., Figueiredo O., Woodward D.P., Agglomeration and the Location of Foreign Direct Investment in Portugal, "Journal of Urban Economics" 2000 no. 47, s. 115-135.
 7. Harvey D., The Condition of P-Modernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Basil Blackwell, London 1989.
 8. Head K.C., Ries J.C., Swenson D.L., Agglomeration Benefits and the Location Choice: Evidence from Japanese Manufacturing Investments in the United States, "Journal of International Economics"1995 no. 38, s. 223-247.
 9. Hirst P., Democracy and Governance, [w:] Debating Governance, red. J. Pierre, OUP, Oxford 2000.
 10. Hudson R., Patterns of Spatial Search, Transactions of the Institute of British Geographers 65, 1975, s. 141-154.
 11. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizatora. Toruń 2004.
 12. Knickerbocker F.T., Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise, Harvard University, Boston 1973.
 13. Michałków I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 14. Pakulska T., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, SGH, Warszawa 2004.
 15. Porter M., Competitive Advantage, Agglomeration Economics and Regional Policy, "International Regional Science Review" 1996 no. 19, s. 85-91.
 16. Porter R.B., Spatial Patterns of Consumer Behaviour and Perception in Relation to the Social Class Variable, "Area" 1977 no. 9, s. 153-156.
 17. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, AE, Kraków 2004.
 18. Rodriguez-Pose A., Zademach H.M., Rising Metropoli: The Geography of Mergers and Acqusitions in Germany, "Urban Studies" 2003 no. 40 (10), s. 1895-1923.
 19. Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J. J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 20. Sassen S., Cities in a World Economy, Pine Forge Press, London 2000.
 21. Shepherd I.D.H., Thomas C.J., Urban Consumer Behaviour, [w:] Retail Geography, red. J.A. Dawson, Croom Helm, London 1980, s. 18-94.
 22. Stoker G., New Localism, Progressive Politics and Democracy, [w:] Restating the State?, red. A. Gamble, T. Wright, Blackwell, Oxford 2004, s. 117-130.
 23. Stone O.P., City Shoppers and Urban Identification, "American Journal of Sociology" 1954 no. 60, s. 36-45.
 24. Taylor P. J., World Cities and Territorial States under Conditions of Contemporary Globalization, "Political Geography" 2000 no. 19(1), s. 5-32.
 25. Taylor Z., Retail Restructuring in the Polish Transitional Economy, "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie" 2001 no. 92, s. 185-201.
 26. Walmsley D.J., The Influence of Spatial Opportunities on the Journey-to-Consume: A Sydney Case Study, "Royal Australian Planning Institute Journal" 1972 no. 10, s. 144-148.
 27. Węcławowicz G., Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno--gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 28. Williams N.J., The Definition of Shopper Types as an Aid in the Analysis of Spatial Consumer Behaviour, "Tijdschrift voor Economische and Sociale Geografie" 1979 no. 70, s. 157-163.
 29. Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2006, s. 55-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu