BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górniak Remigiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kreatywność władz samorządowych w kształtowaniu polityki inwestycyjnej na przykładzie powiatu przasnyskiego
Creativeness of Local Government in Formation of Investment Policy on the Example of Przasnyski Poviat
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 348-356, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Strategia rozwoju regionalnego, Samorząd terytorialny, Powiat, Zarządzanie, Polityka inwestycyjna
Local development, Regional development strategy, Local government, County, Management, Investment policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Powiat przasnyski
Abstrakt
Celem referatu jest przedstawienie jednego z przykładów efektywnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawiono powiat przasnyski jako jednostkę samorządu terytorialnego, która mimo bardzo niskiej wyjściowej bazy ekonomicznej (wyrażającej się głównie w niskich dochodach budżetowych) stała się w ostatnich pięciu latach jednym z liderów regionalnych pod względem wielkości realizowanych inwestycji. Określono podstawowe uwarunkowania efektywnego zarządzania inwestycyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla lokalnego. W dalszej części referatu opisano model zarządzania zastosowany w powiecie przesnyskim, przedstawiając go jako jeden z głównych czynników sukcesu w zakresie wartości inwestycji. (fragment tekstu)

The general aim of the paper is presenting the results of implementing effective and innovative forms of management in Przasnyski Poviat. The key aspect of the paper is presenting the case of Przasnyski Poviat as an example of an effective investment policy despite poviat's low economic potential which is strongly connected with the localization in a relatively poor northern subregion of Mazovia Voivodship. Przasnyski Poviat became one of the regional leaders at the level of public investment in the infrastructure field. The author presents key conditions of an effective investment management in local government. Describing the case of Przasnyski Poviat the author makes the assumption that not only the economic basis but also quality and creativeness of management at the local level is one of the key factors that determine the amount and structure of public investment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.P., The Age of Discontinuity, Harper Torchbooks, New York 1978.
  2. Gałązka A., Sierak J, Gospodarka budżetowa a potrzeby inwestycyjne gmin, Projekt badawczy Agencji Rozwoju Komunalnego, Municipium, Warszawa 1998.
  3. Ginsbert-Gebert A., Zarys polityki komunalnej, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1977.
  4. Goleń M., Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2003.
  5. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2006.
  6. Osbourne D., Gaebler T., Rządzić inaczej - Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 2004.
  7. Stańczyszyn E., Endo- i egzogeniczne czynniki i formy rozwoju lokalnego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1023, AE, Wrocław 2004, s. 124-138.
  8. Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w samorządzie gminnym, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 979, AE, Wrocław 2003, s. 52-67.
  9. Nowe zarządzanie publiczne, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu