BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barburski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Mierniki oceny efektywności ekonomicznej w oparciu o nieparametryczną funkcję produkcji
Measures of Economic Efficiency Based on Non-Parametric Production Function
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2008, z. nr 13, s. 105-117, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Badanie efektywności, Efektywność ekonomiczna, Mierniki efektywności, Statystyka nieparametryczna, Estymacja nieparametryczna
Research efficiency, Economic efficiency, Effectiveness indicators, Nonparametric statistics, Nonparametric estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza efektywności ekonomicznej w oparciu o nieparametryczną funkcję produkcji na przykładzie 23 polskich przedsiębiorstw. Nowa koncepcja efektywności została określona w artykule na podstawie nieparametrycznej funkcji produkcji jako funkcji wielu zmiennych. To podejście wzbogaca poznanie związków pomiędzy wieloma zmiennymi mającymi wpływ na efektywność działalności przedsiębiorstw. Funkcja reprezentująca produkcję zawiera siedem zmiennych i opisuje ich nieliniową kompozycję. Dobór zmiennych wynika z przeprowadzonej analizy teoretycznej procesu wytwórczego. Wykorzystanie nowego podejścia do opisu procesu produkcji doprowadziło do określenia syntetycznej zmiennej zarządzania jak też do pomiaru optymalnego poziomu opłacenia pracy. W artykule, w oparciu o nieparametryczną funkcję produkcji, dokonano pomiaru poziomu zarządzania oraz wyznaczono optymalny stopień opłacenia pracy dla 23 losowo wybranych polskich przedsiębiorstw. Ponadto obliczono tradycyjne miary efektywności (ROA, ROE, rentowność sprzedaży) dla tych przedsiębiorstw, a następnie przeprowadzono analizę korelacji pomiędzy wyznaczonymi miarami efektywności. (abstrakt oryginalny)

The article is aimed at showing the category of productivity (efficiency) in a new perspective and defining its interrelationships with other issues in the domains of enterprise analysis and management. The category of productivity (efficiency), as defined in the text, is based on the general function of production, which allows to enrich the image of individual activities and to understand the interdependencies between factors that define economic processes. The function covers seven variables, the composition of which expresses better the complexity of the final product with respect to the sum of productive factors. The synthesis of the production function is based on the analysis and selection of variables that are used in the model. The use and implementation of the general production function provides the possibility of measuring the level of management and identifying the optimum level of remuneration for work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson J.R. [1985], Cognitive psychology and its implications, Freeman, New York,
 2. Bliss C. [1975], Capital Theory and the Distribution of Income, Oxford, North - Holland Publishing.
 3. Bremond J., Couet J.F., Salort M.M. [2005], Kompendium wiedzy o ekonomii, WN l PWN, Warszawa.
 4. Burzym E. [2004], Koszty i straty a przepływy wartości w gospodarce i ich ujęcie iv rachunkowości, [w:] Polska szkoła rachunkowości, M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), SGH, Warszawa.
 5. Dobija D., Dobija M. [2003], O naturze kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 6. Dobija D. [2005], Can Creativity Be Measured in Monetary Terms?, [w:] General Accounting Theory: Toward Balancing Development, M. Dobija, S. Martin (ed.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 7. Dobija D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 8. Dobija M. [2002], Kapitał ludzki i intelektuałny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji" nr l, s. 8-13.
 9. Dobija M. [2002], Struktura i koszt kapitału ludzkiego, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 562, Kraków.
 10. Dobija M. [2006], Teoretyczne przesłanki wartości godziwej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa.
 11. Keynes J.M. [2003], Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, WN PWN, Warszawa.
 12. Phelps E.S. [1997], A Strategy for Employment and Growth: the Failure of Statism, Welfarism and Free Markets, Rivista Italiana Degli Economisti, a. II, n. I, Aprile.
 13. Smith A. [1954], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu