BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Sebastian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Waszkiewicz Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Development Barriers of PE/VC Sector in Poland
Bariery rozwoju sektora PE/VC w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 338-346, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Projekty innowacyjne, Fundusze private equity, Fundusze venture capital, Bariery rozwojowe
Innovative Projects, Private equity funds, Venture capital funds, Development barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autorzy zawarli swoje spostrzeżenia i wnioski wypływające z obserwacji rynku, zebranych materiałów oraz przeprowadzonych w roku 2007 wywiadów z wybranymi podmiotami należącymi do środowiska funduszy private equity/venture capital dotyczących najważniejszych barier spowalniających dynamikę rozwoju tego sektora w Polsce. Na podstawie istniejącego rozwiązania podjęto próbę uzupełnienia modelu środowiska sprzyjającego dalszemu rozwojowi tego typu funduszy w Polsce.(abstrakt oryginalny)

In the following article the authors comprised their remarks and conclusions flowing out from the observation of the market and their own research concerning Private Equity/Venture Capital funds. Further more it has been tried to determine the most important barriers slowing the dynamics of this sector in Poland and assembling a model of the environment that is favorable to the further development. This is especially true for small and medium size ventures including entrepreneurs. The global expansion of the capital market has deployed a large access to the capital to start innovative projects. In Poland there are plenty of ideas to realize the commercial projects. The question is posed as to what is ratio between the massive of the capital versus number of viable projects? Do the ventures that implement the innovative projects have access to the capital? Do the VC funds have their own developed strategy tailored to the market conditions and project requirements? And how they are willing to take risk and park their capital in these undertakings? These aforementioned questions are being analyzed by the authors. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. En exploratory study 2008, Understanding the barriers to and opportunities for access to private equity among small-to-medium-sized family-owned enterprise (SMFE) owners in Australia.
 2. Galante S.P., An Overview of the Venture Capital Industry & Emerging Changes, Venture Capital Institute, kwiecień 2004.
 3. Karnaszewski P., Pieniędzy szybko przybywa. Raport private equity/venture capital, "Forbes" 2008 nr 2.
 4. Krukowska M., Wsparcie na starcie. Raport dofinansowanie funduszy zalążkowych, "Forbes" 2008 nr 2.
 5. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości, Informacja na temat kształtowania się sytuacji ekonomicznej w 2007 roku oraz prognoz ekonomicznych Komisji Europejskiej na lata następne dla państw Unii Europejskiej, Warszawa, styczeń 2008.
 6. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w I połowie 2007 roku, Warszawa, wrzesień 2007.
 7. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rozwoju i Prognoz, Wyniki finansowe oraz nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w okresie trzech kwartałów 2007 roku, Warszawa, grudzień 2007.
 8. Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce 2007, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 , Warszawa, lipiec 2007.
 9. Rogoziński J., Bariery rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce, "Nasz Rynek Kapitałowy" Warszawa 2003 nr 7.
 10. Schofer P., Leitinger R., Framework for Venture Capital In the Accession Countries to the European Union, University of Applied Sciences, FH bfi, Wien 2002, s. 10.
 11. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 12. Tamowicz P., Zapotrzebowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na finansowanie kapitałem private equity/venture capital (PE/VC), Raport przygotowany na zlecenie Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2005.
 13. www.psik.org.pl - strona internetowa PSIK-u (Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu