BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Tomasz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
O instytucjonalizacji nauk o zarządzaniu - na jakim jesteśmy etapie?
About the Institutionalization of Management Science - On Which We Are Stage?
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 1, s. 51-61, tab., bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Organizacja i zarządzanie, Instytucjonalizm
Economic sciences, Organisation and management, Institutional economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą identyfikacji etapu instytucjonalizacji współczesnych nauk o zarządzaniu w Polsce. W tym celu posłużono się koncepcją Terry'ego N. Clarka, którą w literaturze polskiej przedstawiła Nina Kraśko. Podano zjawiska wyrażające proces instytucjonalizacji nauk o zarządzaniu i podjęto próbę ich przypisania do określonych etapów tego procesu. Autor umiejscowił rozwój interesującej go dyscypliny między dwoma etapami: Nauką Ustabilizowaną a Wielką Nauką tj. w okresie przejściowym. Artykuł jest zaproszeniem do dyskusji w zakresie rozwoju instytucjonalnego nauk o zarządzaniu w Polsce. Autor ma świadomość, że niektóre jego stwierdzenia mają charakter polemiczny i subiektywny. Dlatego też udział w tej dyskusji osób o innych poglądach będzie cennym wkładem w rozwój naszej dyscypliny. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt of the identification of the stage of contemporary institutionalizations of management science in Poland. To this purpose they used the conception of Terry N. Clark which in Polish literature introduced Nina Kraśko. Phenomena expressing the process were given to the institutionalization of management science and they made an attempt at assigning them till determined stages of this process. The author situated the development of the discipline interesting it between two stages: Stabilized Science and Great Science i.e. in the interim period. The article is inviting to join a discussion in the scope of the institutional development management science in Poland. The author is aware that some his statements have polemical and subjective character. Therefore the participation in this discussion of persons on different views will be a valuable contribution to the development of our discipline. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gorynia M., Związki między ekonomią a naukami o zarządzaniu, w: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. Maria Sławińska, Hubert Witczak, PWE, Warszawa 2008.
 2. Górski R, Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Studium kształtowania środowiska naukowej organizacji, jego ideologii i działań organizatorskich w Polsce międzywojennej, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2005.
 3. Koźmiński A.K., Koniec świata menedżerów?, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 4. Kraśko N., Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920-1970, PWN, Warszawa 1996.
 5. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa 1999.
 6. Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 7. Nauka Polska (www.nauka-polska.pl)
 8. Romanowska M., Dworzecki Z., Teoria i praktyka zarządzania, w: Podstawy organizacji i zarządzania, red. Maria Romanowska, Difin, Warszawa 2002.
 9. Sobczak T., Nauka organizacji i zarządzania w szkolnictwie wyższym Polski międzywojennej, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 1.
 10. Sudoł S., Miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacjach dziedzin i dyscyplin naukowych, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 3.
 11. Sudoł S., Podstawowe dylematy nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 2.
 12. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 13. Sułkowski Ł, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 14. Szacki J., Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, w: Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, red. Jerzy Szacki, PWN, Warszawa 1995.
 15. Wykaz imienny docentów według stanu z dnia 31 grudnia 1937 r. Warszawa 1938.
 16. Złota księga nauk ekonomicznych, prawnych i ścisłych, HELION, Gliwice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu