BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Pomiar i preliminowanie zapotrzebowania na gotówkę w małym przedsiębiorstwie
Measurement and Plan of Cash Requirement in Small Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 382-390, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła informacji, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Arkusze kalkulacyjne
Small business, Information source, Enterprises financial liquidity, Spreadsheets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja metod oceny płynności finansowej, a także szacowania zapotrzebowania na gotówkę w małym przedsiębiorstwie. W charakterystyce narzędzi szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji w małej firmie oraz proste i szybkie sposoby obliczeń. Rozwiązania takie mogą być skutecznie wdrażane w system zarządzania małego przedsiębiorstwa. (fragment artykułu)

The main reason for bankruptcy in the SME sector is a problem in maintaining liquidity. The article shows simple measurement and planning methods of cash requirement. First, the author presents static liquidity ratios based on financial statements made by small entities in Poland. The complement of cash flow evaluation is the operational cycle analysis. There are current, quick and cash liquidity ratio's definition and interpretation. The effects of computation operational cycles are the rotation periods of receivables, liabilities and inventories. Then, the financial short-time planning is presented. It is based on sales prediction. At the end of planning, managers get requirement or surplus the cash flow in measuring periods. Methods presented in the article can be used by small entities' managers with simply spread sheets. It can be very useful in financial decision making.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cegłowski B., Nośniki wartości małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskich, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, KREOS, Szczecin 2003.
 2. Jaworski J., Ocena kondycji finansowej małego przedsiębiorstwa, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2007 b nr 5 (92).
 3. Jaworski J., Zapotrzebowanie na gotówkę w małym przedsiębiorstwie, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006 nr 12 (87).
 4. Jaworski J., Zmiany w potrzebach informacyjnych a polityka uproszczeń w rachunkowości małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, red. I. Sobańska, A. Szychta, Wyd. UŁ, Łódź 2007a.
 5. Lipiec J., Doświadczenia hiszpańskie we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, "Wspólnoty Europejskie" 2000 nr 6.
 6. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 7. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 8. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
 9. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 10. Skoczylas W., Waśniewski T., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 1994.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu