BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Wiesława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej gmin województwa warmińsko-mazurskiego i sposoby jej poprawy w opinii władz lokalnych
The Assessment of Investments Attractiveness of Communes in Warmia and Mazury Region and Ways of Its Improvement in Opinion of Local Authorities
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 716-723, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Atrakcyjność inwestycyjna, Rozwój regionalny, Badania ankietowe
Investing attractiveness, Regional development, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem badania była próba oceny postrzegania poziomu atrakcyjności inwestycyjnej gmin na Warmii i Mazurach oraz czynników wpływających na ten stan, a także wskazanie instrumentów powodujących jego poprawę. Władze lokalne, które brały udział w badaniu opisują swoje gminy jako atrakcyjne i bardzo atrakcyjne (86,5%). Główne czynniki wpływające na poziom atrakcyjności związane są z lokalizacją i warunkami sprzyjającymi inwestycjom.

The purpose of the study was to estimate the investments attractiveness of communes in Warmia and Mazury region and the factors influencing this state and also to indicate the instruments causing its improvement. Local authorities that had participated in a survey (78) described their communes as attractive and quite attractive (86.5%). The main factors determining the level of attractiveness are location (4.17 on 1-5 scale) and territorial development for investment (4.02). To improve the commune's investments attractiveness local authorities mostly protect the environment (22.31%) and provide high quality and efficiency of services in their offices (21.07%) (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojar E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, PWN, Warszawa 2001.
  2. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, AE, Poznań 2004.
  3. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawą 2005.
  4. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Ocena konkurencyjności województw, IBnGR, Gdańsk 2000.
  5. Guzik B., Atrakcyjność inwestycyjna województw, „Gospodarka Narodowa" 2008 nr 3, s. 39-64.
  6. Kalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, IBnGR, Gdańsk 2005.
  7. Kalinowski T. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, IBnGR, Gdańsk 2008.
  8. Lizińska W., Kisiel R., , Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, UMK, Toruń 2005, s. 95-102.
  9. Nowakowski M.K. (red.), Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Key Text, Warszawa 2000.
  10. Wojtasiewicz L., Rola zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski, AE, Centrum Badania Gospodarki Regionalnej, Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu