BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasowska-Marczyk Małgorzata
Tytuł
Finansowanie świadczeń zdrowotnych a efektywność lecznictwa szpitalnego : problematyka zadłużenia i restrukturyzacji szpitali
Heath Services Funding Versus Effectiveness of Hospital Services : Debt and Hospital Reorganisation Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2007, nr 30, s. 169-180, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Świadczenia zdrowotne, Finansowanie ochrony zdrowia, Zadłużenie
Health care protection, Health care benefits, Health care financing, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych istnienia zadłużenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej na tle dotychczasowego przebiegu reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. W czterech punktach dokonano oceny efektywności wykorzystania zasobów i sposobu finansowania placówek lecznictwa szpitalnego, ze wskazaniem obszarów rezerw istniejących w systemie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present internal and external determinants of public health care institution debts in comparison to the process of reforming public health system in Poland. In four points the author tries to assess the effectiveness of exploiting resources and the way of funding health care institutions pointing the unused capacity in an existing system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wybranych elementów rachunku kosztów Kas Chorych, UNUZ, Warszawa 2000.
 2. Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia za lata: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, CIOSZ.
 3. Informacja z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Druk Sejmowy nr 623, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2006.
 4. Informacja o wynikach kontroli wykorzystania łóżek szpitalnych w świetle prawidłowości rozliczeń kosztów działalności placówek medycznych, NIK, Wrocław 2003.
 5. Juszczyk G.: Lek na kolejki. Czego nas uczą doświadczenia Holendrów, [w:] "Służba Zdrowia", nr 57-62. 25.07-12.08.2002.
 6. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013. Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 - 2013. Ministerstwo Zdrowia Warszawa 2005.
 7. OECD Health Data 2006.
 8. OECD Observer No. 255, May 2006.
 9. Paździoch S., Włodarczyk C: Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001.
 10. Paczkowska M: Dostępność świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków. Raport z badań., CSIOZ, Warszawa 2006.
 11. Paczkowska M.: Leczenie szpitalne [w:] Dostępność świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków 1998-2003. Raport z badań.. Red.: T.Borkowska-Kalwas, M.Paczkowska, CSIOZ, Warszawa 2004.
 12. Poland. Health System Reform:Mecting the Chalange, Dokument of the World Bank, 1992.
 13. RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce- Zielona Księga. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004.
 14. Strategia Lizbońska; The Lizbon European Council - an agenda of economic and social renewal for Europe. Contribution of the European Comission to the special European Council in Lisbon 2000.
 15. Topór -Mądry R, Gilis-JanuszewskaA., Kurkiewicz J., Pająk A: Priorytety zdrowotne-Narzędzia oceny i analizy. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesa-lius", Kraków 2002.
 16. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 06 lutego 1997 r.
 17. Ustawia z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 18. Włodarczyk C: Droga do ubezpieczeń zdrowotnych. Wędrówka koncepcji reformatorskich w procesie polityki zdrowotnej, [w:] "Zdrowie i Zarządzanie" t. I, nr 2/1999.
 19. Włodarczyk C: Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
 20. Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu zdrowia ludności. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2006.
 21. Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu