BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajdel Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane problemy bezrobocia w województwie łódzkim
Selected Issues of Unemployment in the Łódź Administrative Province
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2008, z. nr 13, s. 227-234, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Statystyka bezrobocia, Struktura bezrobocia, Aktywizacja bezrobotnych
Unemployment, Unemployment statistics, Structure of unemployment, Unemployed activation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces społeczno-ekonomicznej transformacji w Polsce generuje dużo zmian zarówno o lokalnym, jak i ogólnokrajowym charakterze. W tej sytuacji rola łódzkiego rynku pracy ulega ewolucji. Artykuł dotyczy analizy wybranych aspektów bezrobocia w gospodarce łódzkiej. Omówiono m.in. różnorodne zagadnienia związane ze stanem i strukturą bezrobocia w województwie łódzkim, wybrane problemy grup rynku pracy, napływ i odpływ z bezrobocia. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne i informacje Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także GUS. Dane były pomocne dla analizy łódzkiego rynku pracy. Należy zauważyć także, iż różne dociekania odnośnie rynku pracy woj. łódzkiego są sprawą otwartą. Stąd wydaje się, iż, celowe jest kontynuowanie badań z tego zakresu. (abstrakt oryginalny)

The process of socio-economic transformation in Poland generates many changes both of local and national character. In this situation, the role of the Łódź labour market undergoes a constant evolution. The paper concerns the analysis of the selected aspects of unemployment in the economy of the Łódź voivodeship. The main goal is to present various problems concerning the condition and the structure of the unemployment in the Łódź administrative province, the selected problems of groups connected with the local labour market, the inflow and outflow from unemployment. The report is based on statistical data and information provided by the Provincial Statistical Office in Łódź and the Provincial Labour Office, as well as by the Central Statistical Office in Warszawa. The data were helpful when analyzing the labour market of Łódź administrative province. It should be noted also that a number of different issues connected with the Łódź local labour market are open. Hence, it would seem advisable to continue the research in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krajewski S. [2000], Perspektywy restrukturyzacji woj. łódzkiego, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne, Krajewski S., Tokarski T. (red.), Katedra Ekonomii UL, Łódź.
  2. Kukulak-Dolata I. [2005], Bezrobotni wykluczeni?, [w:] Wykluczenie społeczne, Frąckiewicz L. (red.), AE, Katowice.
  3. Kwiatkowska W., Kwiatkowski E., Kucharski L. [2001], Rynek pracy i jego uwarunkowania w województwie łódzkim w okresie transformacji, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, "Studia i Monografie", Absolwent, Łódź, nr 4.
  4. Regionalna strategia zatrudnienia woj. łódzkiego na łata 2003-2006 [2003], Łódź.
  5. Rocznik statystyczny województwa łódzkiego [2000], US w Łodzi.
  6. Rynek pracy w łódzkim. Specyfika i uwarunkowania [2006], projekt pod kierunkiem J. Witkowskiego, WUP, ASM, IPiSS, Łódź.
  7. Rynek pracy w województwie łódzkim w 2006 roku [2007], WUP, Łódź.
  8. Zajdel M. [2000], Bezrobocie w Łodzi w okresie transformacji, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" nr 2(7), Katedra Ekonomii UL, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu