BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza transakcji sekurytyzacji własności intelektualnej przeprowadzonych na świecie
Analysis of Intellectual Property Securitization Transactions Throughout the World
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 401-408, wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Sekurytyzacja aktywów, Zarządzanie aktywami
Intellectual capital, Asset securitisation, Asset management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozwój sekurytyzacji własności intelektualnej na przykładzie przeprowadzonych na świecie transakcji oraz omówiono aktywa będące zabezpieczeniem tych transakcji. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present intellectual property as the underlying asset and development of intellectual property securitization. The change from industrial economy to the economy based on knowledge made intellectual capital one of the most important assets of the enterprise. It is called the invisible asset which creates visible effects. It allows companies to achieve more than average profits and strengthen the competitive position. Companies try to protect their intellectual capital from using it by other entities by creating it into intellectual property and then using it as underlying assets of securitization. In the first part of this article different intellectual property assets have been introduced and the specific of this transaction. In the second part transactions which have been done in the world have been analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., Markiewicz R., Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu, UNIVERSITAS, Kraków 1998.
 2. Błeszyński S., Prawo autorskie wobec nowych technik kopiowania utworów słownych, Urząd Patentowy, Warszawa 2003, s. 361-382.
 3. Hillery J.S., Securitization of Intellectual Property: Recent Trends from the United States, CORE Washington 2004.
 4. Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów, Wyd. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 5. Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2005.
 6. Mourisen J., Koleva G., Packing and unpacking knowledge, patents and intellectual capital, "Journal of Intellectual Capital" 2005 vol. 6, no. 3, s. 308-321.
 7. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, 1999.
 8. Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 9. Ustawa z dnia 2 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU 1994 nr 24 poz. 83).
 10. World Intellectual Property Organisation, Secrets of Intellectual Property-A Guide for small and medium sized Exporters, Genewa 2004.
 11. http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/business/development/intellectual-property/index.html.
 12. www.securitization.net.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu