BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłaszewicz Danuta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Jakość instytucji w gospodarce a efektywność polityki ekonomicznej - analiza porównawcza
The Quality of Institutions in the Economy Versus the Efficiency of Economic Policy-Comparative Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 742-749, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Ekonomia instytucjonalna, Instytucje ekonomiczne, Polityka gospodarcza
Institutional economics, Economic institutions, Economic policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badanie to stanowi próbę określenia relacji pomiędzy jakością instytucji w gospodarce i efektywnością polityki ekonomicznej. Analiza dotyczy wskazanych zależności w Polsce i dziesięciu gospodarkach charakteryzujących się najwyższym i najniższym poziomem konkurencji.

On the one hand, institutional framework in an economy exerts an impact on the economic policy, but on the other - the results of economic policy affect and shape the character of various institutions. There are numerous relationships between institutions and economic policy, both complementary and substitutional in nature. This study makes an attempt to define the relationship between the quality of institutions in the economy and the efficiency of economic policy. The proceeding has been evaluated with the Worldwide Governance Indicator (WGI), an aggregate measure reflecting the quality of institutions, whereas the latter - with the Global Competitiveness Index (GCI) developed by the World Economic Forum. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, PWN, Warszawa 2002.
 2. Aron J., Growth and Institutions: a Review of the Evidence, "The World Bank Research Observer" 2000 no 15(1).
 3. Brzozowski M., Gierałtowski P., Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J., Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 4. Godłów-Legiędź J., Transformacja ustrój owa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista" 2005 nr 2.
 5. http://info. worldbank.org/governance/kkz2007/country_report.
 6. Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2008.
 7. Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH, Warszawa 2007.
 8. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007, "Policy Research Working Paper" 2008 no 4654.
 9. North D., The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, WIDER Annual Lectures, United Nations University, World Institute for Development Economics Research, Helsinki, 1997.
 10. Rodrik D., Institutions for High Quality and Growth: What They are and How to Acquire Them?, "NBER Working Paper" 2000 no 7540.
 11. The Global Competitiveness Report 2007-2008, World Economic Forum, 2008.
 12. The Global Competitiveness Report 2005-2009, World Economic Forum.
 13. World Development Report, Building Institutions for Markets, World Bank and Oxford University Press, Washington D.C. 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu