BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluzek Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Finansowanie spółek w świetle obowiązujących reguł o niedostatecznej kapitalizacji
Corporate Financing in the Face of Thin Capitalization Rules
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 446-455, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Cienka kapitalizacja, Finansowanie przedsiębiorstwa, Spółki kapitałowe, Polityka podatkowa
Thin capitalization, Financing enterprises, Capital company, Tax policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty niedostatecznej kapitalizacji w ujęciu krajowym i międzynarodowym oraz ograniczeń stawianych temu zjawisku w prawie podatkowym. (fragment tekstu)

The choice of corporate finance is an important source of tax planning opportunities because the tax treatment of a company and its shareholders differs significantly according to whether the raised capital equity or loan capital. The paper analyses the essence of thin capitalization in a national and international context. Financing structures with a small proportion of equity are therefore generally more advantageous as they reduce tax burden not only in a national but possibly also in an international context. As this has led to an increase of debt financing of corporations, many countries have introduced thin capitalization rules to secure their tax revenues. In order to avoid these rules companies often use hybrid financial instruments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klostermann M., Tax Consequences of Hybrid Finance in Thin Capitalization Situations, Discussion Paper Nr. 22, April 2007, http://epub.wu-wien.ac.at, 30.10.2008 r.
  2. Kukulski Z., Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
  3. Poliński H.K., Thin capitalisation spółek handlowych w regulacjach Unii Europejskiej, USA i niektórych innych państw, "Prawo Unii Europejskiej" 2001 nr 2.
  4. Sommerhalder R., Approaches to thin capitalisation, "European Taxation" 1996 no. 3.
  5. The application of anti-abuse measures in the area of direct taxation - within the EU and in relation to third countries, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee, http://ec.europa.eu/taxation_customs/ resources/documents/common/whats_new/COM(2007)785_en.pdf.
  6. The OECD Report on Thin Capitalization, Paryż 1987.
  7. Tomsett E., Tax Planning for Multinational Companies, Woodhead-Faulkner Ltd, New York 1989.
  8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000 nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000 nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
  10. Wasiluk A., Finansowanie długiem, [w:] Międzynarodowe planowanie podatkowe, red. Ł. Ziółek, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu