BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarski Maciej (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Psychologiczne aspekty jawności wynagrodzeń
Psychological Aspects of Openness of Pays
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 1, s. 123-137, bibliogr. 21 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Motywacje, Organizacja i zarządzanie, Wynagrodzenia, Motywacja do pracy, Psychologiczne aspekty zarządzania
Motivation, Organisation and management, Remuneration, Work motivation, Psychological aspects of management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kwestia jawności wynagrodzeń stanowi jedną z kluczowych charakterystyk systemu wynagradzania. Teoria psychologiczna, potwierdzona wynikami licznych analiz i eksperymentów, pokazuje dość jednoznacznie, że wysokość otrzymywanych przez pracowników wynagrodzeń winna być upubliczniana w celu utrzymania możliwie wysokiej motywacji do pracy. Mimo to, w praktyce większość menedżerów, pod wpływem specyfiki rynku pracy, konieczności walki o pracownika i w trosce o zachowanie równowagi finansowej firmy, obiera kierunek przeciwny, skłaniając się raczej ku wynagrodzeniom niejawnym. Celem niniejszego opracowania jest analiza psychologicznych aspektów jawności wynagrodzeń i implikacji jej zastosowania oraz próba odpowiedzi na pytanie czy i pod jakimi warunkami wysokości wynagrodzeń powinny być ujawniane. (abstrakt oryginalny)

The matter of openness of pays is one of the key characteristics of a salary system. Psychological theory, confirmed by results of numerous analyses and experiments, shows quite explicitly that height of pays received by employees should be made public due to keeping possibly highest motivation for work. Nevertheless, the majority of managers takes an opposite direction. Influenced by the specificity of the lab our market, the necessity to fight for employees and the care of keeping balance of firm finances, they tend in practice to keep secrecy of employee’s salary height. The aim of this paper is to provide an analysis of psychological aspects of salary’s openness and of the implications of its application in practice, and, in consequence, an attempt to answer the question: should and on what conditions, the heights of salaries be made public. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams, J.S., Inequity in social exchange, w: Advances in experimental social psychology, red. L. Berkovitz, t. II, Academic Press, New York, 1965.
 2. Brown R., Procesy grupowe, GWP, Gdańsk 2006.
 3. Dubis M., Jawność wynagrodzeń prezesów, 2004, http://wynagrodzenia.pl/index.php?PHPS ESSID=b486edf59a2a69bde358716c72be33bl&page=summary&id=699, [15.05.2007]
 4. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników. Systemy, teoria, praktyka, PWE, Warszawa 1999.
 5. Herzberg F., Motivator-hygiene profiles: Pinpointing what ails the organization, "Organizational dynamics" 1974, 3(2).
 6. Huseman, R.C., Hatfield, J.D., Miles, E.W., A new perspective on equity theory: The equity sensitive construct. "Academy of Management Review" 1983, 72.
 7. Jones, E.E., Davis, K.E., From acts to dispositions: The attribution process in person perception, "Advances in Experimental Social Psychology" 1965, 2.
 8. Lawler E.E., Pay and organizational effectiveness: A psychological view, McGrow - Hill, New York 1971.
 9. Lewicka M., Procesy atrybucji, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. III, GWP, Gdańsk 2003.
 10. Łukaszewski W., Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. II, GWP, Gdańsk 2003.
 11. Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. II, GWP, Gdańsk 2003.
 12. Makin P., Cooper С., Сох С., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 13. Miles, E.W., Hatfield J.D., Huseman, R.C., Equity sensitivity and outcome importance. "Journal of Organizational Behaviour", 1994, 75.
 14. Oyster C.K., Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 15. Pęczek J., Czy poczucie sprawiedliwości motywuje do pracy?, 2003, http://wynagrodzenia.pl/ index.php?PHPSESSID=8c9d7ffdl9bfc9eb443bl5ca9b4e66fb&page=summary&id=265, [15.05.2007]
 16. Pyk M., Jawność wynagrodzeń w organizacji, "Gazeta Prawna" 2003, Nr 173 (1029).
 17. Ross, L., The intuitive psychologists and his shortcomings: Distortions in the attribution process, "Advances in Experimental Social Psychology" 1974, 35.
 18. Schultz D.P., Schultz S.E.. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
 19. Spólnik G., Czy wynagrodzenia powinny być jawne?, 2005, http://wynagrodzenia.pl/ index.php?PHPSESSID=b486edf59a2a69bde358716c72be33bl&page=login&redir_page=article&id=1340, [15.05.2007]
 20. Stefański R., Ocenianie efektów pracy i ich nagradzanie, w: Wybrane zagadnienia społecznej psychologii organizacji, red. G. Kranas, t. II, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Warszawa 1991.
 21. Vroom V., Work and motivation, Wiley, New York 1964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu