BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puciato Daniel (Politechnika Opolska)
Tytuł
Rola środków pomocowych z Unii Europejskiej w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej gminy Głuchołazy
The Role of EU Aid Funds in Increasing the Tourist Attractive Ness of the Głuchołazy Commune
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 816-824, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Atrakcyjność turystyczna, Rozwój turystyki, Programy UE
Touristic attractiveness, Tourism development, EU programme
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli środków pomocowych z Unii Europejskiej, jako potencjalnego instrumentu poprawy atrakcyjności turystycznej gminy Głuchołazy. Pokazano znaczenie atrakcyjności turystycznej dla rozwoju obszarów recepcyjnych. Omówiono realizację działań związanych z turystyką przeprowadzonych w gminie Głuchołazy z wykorzystaniem programów pomocowych Unii Europejskiej.

Tourism is becoming more and more important to Polish national economy, contributing to the domestic product. One of the most significant obstacles preventing it from more dynamic development is the issue of its funding sources. The article presents the role of EU aid funds as a potential instrument that could improve the tourism attractiveness of the Głuchołazy Commune. EU aid funds intended to develop tourism economy of the commune have originated from Phare CBC and Interreg IIIA, and concerned mainly promotion of the commune and development of human resources. To significantly improve the tourism attractiveness of Głuchołazy, more attention should be paid to projects aiming at enhancement of the tourism infrastructure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosiacki S., Gospodarka turystyczna w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2002.
 2. Gaworecki W, Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 3. Gryszel P., Działania samorządu terytorialnego na rzecz kształtowania regionalnej i lokalnej polityki turystycznej, [w:] Polityka turystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005.
 4. Jędrzejewski L., Turystyka jako element rozwoju regionalnego, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
 5. Kawecka-Wyrzykowska E., Cele i zasady polityki spójności UE, [w:] Integracja europejska, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 6. Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE, Wrocław 2002.
 7. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2000.
 8. Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 9. Page S., Urban tourism, Routledge, London-New York 1995.
 10. Słodowa-Hełpa M., Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie, „Problemy Turystyki" 2002, nr 3-4.
 11. Strategia Rozwoju Gminy Głuchołazy, Uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2004 r., nr XX/159/04.
 12. Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Głuchołazy, Uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2005 r., nr XXXIV/256/05.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu