BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
The Role of Foreign Direct Investments in Reduction of Disproportion in Development of New EU Member Countries
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2008, z. nr 13, s. 295-305, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Rozwój społeczno-gospodarczy, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Equal opportunity of developing, Social economic development, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu powszechne są opinie, iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które są siłą napędową procesu globalizacji w sposób istotny wpływają na kondycję oraz funkcjonowanie gospodarki kraju importującego je. Celem artykułu jest próba oceny zmiany sytuacji gospodarczej nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w długim czasie, w wyniku napływu do tych gospodarek bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Do realizacji tego celu zostanie przeprowadzone badanie, w którym autorka przeanalizuje wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (importowanych i eksportowanych) na podstawowy miernik makroekonomiczny, określający poziom rozwoju gospodarczego, jakim jest PKB per capita. Przeprowadzona przez autorkę analiza statystyczna wykazała, iż z roku na rok wartość importowanego i eksportowanego kapitału w dwunastu nowych krajach członkowskich wzrasta i nie tylko wiąże się to z ich funkcjonowaniem w strukturach unijnych. (abstrakt oryginalny)

In the subject matter literature there are common opinions stating that direct foreign investment, which are driving power of globalization process, influence condition and functioning of countries importing these investments in a significant way. The aim of this article is to assess the economic situations of new European Union Member Countries in a long term that are influenced by a flow of direct foreign investments into these economies. To complete this task, the research has been conducted which analyzed the impact of direct foreign investments (imported and exported ones) on the essential macro-economic indicator, such as GDP per capita. Through statistic analysis, it has been proved that the value of invested and exported capital in twelve new member countries increased every year and it was not only the result of joining the Union's structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dunning J.H. [1981], Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Development Approach, "Welwirtschaftliches Archiv", vol. 117.
  2. Misala J. [1990], Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa.
  3. World Investment Report 2000, Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, New York and Geneva.
  4. World Investment Report 2001, Promoting Linkages, New York and Geneva.
  5. World Investment Report 2002, Transnational Corporations and Export Competitiveness, New York and Geneva.
  6. World Investment Report 2003, FDI Policies for Development: National and International Perspectives, New York and Geneva.
  7. World Investment. Report 2004, The Shift Towards Services, New York and Geneva.
  8. World Investment Report 2005, Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, New York and Geneva.
  9. World Investment Report 2006, FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. UNCTAD, New York and Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu