BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska-Bzducha Ewa (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Wydatki na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej
Health Protection Expenditures in the European Union Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 555-562, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Wydatki na ochronę zdrowia, Produkt krajowy brutto (PKB), Analiza porównawcza
Health care protection, Expenditures on health care, Gross domestic product (GDP), Comparative analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza porównawcza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w innych krajach UE. Analizę skoncentrowano na dwóch podstawowych wskaźnikach obrazujących poziom finansowania ochrony zdrowia w danym kraju: udziale wydatków na ochronę zdrowia w PKB oraz wydatkach na ochronę zdrowia per capita. Zbadano również zależność pomiędzy wielkością wydatków na ochronę zdrowia a PKB w badanej grupie krajów. Podstawę analizy stanowiły informacje pochodzące z bazy danych Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego. Analizą objęto lata 2000 i 2005. Wydatki na ochronę zdrowia oraz PKB per capita przedstawiono z uwzględnieniem siły nabywczej (PPP - purchasing power parity). (fragment tekstu)

The purpose of this paper is the comparative analysis of the health protection expenditures in Poland and other EU countries. The analysis focuses on two basic indicators showing the level of the health protection financing: total expenditures on health protection as percentage of GDP and per capita total expenditures on health protection. The analysis includes the period between 2000 and 2005. The analysis shows that the levels of the health expenditures were very diversified in the examined years. Especially large disproportions referr to dollars expenditures per capita. Health protection expenditures rank Poland on the very low position among other EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R., Rozwój regionalny - zakres pojęciowy, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2006.
  2. Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym - definicje, cele, zasady i procedury, [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, red. R. Brol, AE, Wrocław 1998.
  3. Filipiak B. i in., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  4. Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007.
  5. Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. M. Obrębalski, AE, Wrocław 1996.
  6. Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu