BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hlaváček Petr (University of J.E. Purkyně in Ústí nad Labem, Czech Republic)
Tytuł
Importance of Networking among Regional Labour Market Participants
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 484-489, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rynek pracy, Regionalny rynek pracy, Analiza rynku pracy, Badania naukowe
Regional development, Labour market, Regional labour market, Labour market analysis, Scientific research
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy kwestii instytucjonalnych, odnoszących się do rozwoju regionalnego. Oparto się na przykładzie polegającym na ewaluacji uczestników rynku pracy i ich gotowości do uczestniczenia w nim. Tworzenie wzajemnych relacji i powiązań sieciowych wśród tychże uczestników pozostaje pod dużym wpływem zakresu intensywności funkcjonowania i zagęszczenia instytucji regionalnych. W przypadku rynku pracy dotyczy to tych jego uczestników, których lokalizacja ogranicza się do danego regionu. Przeprowadzone badania wykazały, że zainteresowanie takich uczestników rozwojem regionalnym i kreowaniem, w jego ramach, wspierających się sieci i powiązań, które mogłyby podwyższyć elastyczność regionalnego rynku pracy, jest stosunkowo wysokie i ciągle rośnie. Na podstawie wyników pierwszego i drugiego etapu badań widać wyraźnie wzrost zapotrzebowania na zasoby ludzkie z punktu widzenia pracodawców, brak zaś wykwalifikowanej siły roboczej uważany jest za najistotniejszą barierę uniemożliwiającą efektywną współpracę. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin A., Thrift N., Globalization, institution and regional development in Europe, Oxford University Press, New York 1995.
 2. Bathelt H., Malmberg A., Maskell P., Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation, "Progress in Human Geography" vol. 28, no. 1, 31-56, SAGE Publications 2004.
 3. Blažek J., Uhlíř D., Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace, Karolinum, Praha.
 4. Building Entrepreneurial Network, National Commission on Entrepreneurship, Washington DC, 2001.
 5. Clark G.L., Feldman M.P., Gertler M.S. (eds), The Oxford handbook of economic geography, Oxford University Press, Oxford 2000.
 6. Cooke P., Knowledge economies: clusters, learning and cooperative advantage, Routledge, Tailor and Francis Group, London 2002.
 7. Hlaváček P., Institucionální aspekty pozice NNO v regionálním rozvoji, [w:] VIII. Mezinárodni kolokvium o regionálních vědách, Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Sborník referátů z mezinárodního kolokvia v Pavlově, 22-24.06.2005, p. 55-60.
 8. Keeble D., Wilkinson F., High-technology clusters, networking and collective learning in Europe, Ashgate Publishing Company, Aldershot 2000.
 9. Lo V., Schamp EW., Knowledge, learning and regional development, Wirtschaftgeographie LIT Verlag, Munster 2003.
 10. Simmie J., Innovation, networks and learning regions? "Regional Policy and Development" Series 18, Regional Studies Association and Jessica Kingsley Publishers, London 1997.
 11. Smith A., Rainnie A., Dunford M., Hardy J., Hudson R., Sadler D., Networks of value, commodities and regions: reworking divisions of labour in macro-regional economies, "Progress in Human Geography" 2002 no. 26,1 pp. 41-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu