BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Šašek Miloslav (University of J.E. Purkyně in Ústí nad Labem, Czech Republic)
Tytuł
Regional Differences of Population Development in the Czech Republic in the Years 2001-2007
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 477-483, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Rozwój regionalny, Procesy demograficzne, Sytuacja demograficzna, Migracja ludności, Przyrost naturalny, Procesy ludnościowe
Regional diversity, Regional development, Demographic process, Demographic situation, Population migration, Birth rate, Population processes
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Rozwój ludności w okresie transformacji w Republice Czeskiej, a także w ostatnich latach, okazuje się być procesem niezwykle zróżnicowanym. Zachodzące zmiany mają charakter dynamiczny. Po wstępnym gwałtownym spadku urodzeń do 90 000 noworodków rocznie (w okresie 1996-2001) nastąpił wzrost liczby urodzeń w ostatnich latach (w roku 2007 przyszło na świat ok. 115 000 dzieci). Według wstępnych szacunkowych obliczeń w pierwszym kwartale 2008 r. przyrost naturalny był stosunkowo wysoki. Jest to wynikiem opóźnionego wzrostu urodzeń związanego z wyżem demograficznym z lat 1973-1976. Zróżnicowanie regionalne pod względem rozwoju ludności ulega pogłębieniu. Jest ono wynikiem migracji ludności w okresie transformacji. Najwyższy przyrost naturalny obserwuje się w Pradze i jej okolicach, gdzie okres starzenia się ludności jest przedłużony (w związku ze zjawiskiem migracji oraz reprodukcji pokolenia migrującego). (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Fialová L., Hamplová D., Kučera M., Vymětalova S., Představy mladých lidí o manželství a rodičovství, SLON, Praha 2000.
 2. Kačírek P., Změny v přirozené reprodukci obyvatelstva Ústeckého kraje po roce 1989, IV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Masarykova universita v Brně Ekonomicko-správní fakulta, Sborník referátů z mezinárodního kolokvia v Pavlově, Pavlov 2003.
 3. Kačírek P., Vybrané charakteristiky plodnosti žen na území okresu Ústi nad Labem, XX. Jubilejní sjezd české geografické společnosti, Sborník: Regionální rozvoj/regionalizace, UJEP PF, Ústí nad Labem 2002, pp. 61-66.
 4. Kocourková J., Porodnost v České republice v evropském kontextu, Česká geografie 63, č. 6, Praha 1998, pp. 475-480.
 5. Kučera M., Potřebuje Česká republika zřetelnou populační a migrační politiku, Demografie 43, Praha 2001, pp. 85-92.
 6. Loužek M., Může být pronatalitnípolitika účinná, Politická ekonomie 6/2002, Praha 2002.
 7. Možný J., Sociologie rodiny, SLON, Praha 1999.
 8. Pavlík Z. a kol., Populační vývoj České republiky 1990-2002, Př FUK Praha 2002a.
 9. Pavlík Z. a kol: Population development in the Czech Republic 1990-2002, Př FUK Praha 2002b.
 10. Pavlík Z., Kučera M., Populační vývoj na přelomu 20. а 21. století, [w:] Česká společnost na konci tisíciletí, Karolinum, Praha 1999, pp. 133-139.
 11. Propopulační politika - ano či ne, ed. Loužek, M. - Sborník textů, CEP č. 21/2002, Praha 2002.
 12. Rabušic L., Kde ty všechny děti jsou?, SLON, Praha 2001.
 13. Rabušic L., Hodnota dítěte, Demografie 42, Praha 2000, pp. 286-290.
 14. Rychtaříková J., Současné změny charakteru reprodukce v ČR a mezinárodní situace, Demografie 2, Praha 1996, pp. 79-89.
 15. Rychtaříková J., Sňatečnost svobodných České republice dříve a nyní, Demografie 3, Praha 1995, pp. 157-171.
 16. Šašek M., Populační názory mládeže 2001 - maturanti v Ústí nad Labem, Brně a Varšavě, [w:] V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, ESF MU Brno 2002, pp. 163-168.
 17. Šašek M., Views of young people on Population Development in Ústí nad Labem, Brno and Warsaw, [w:] Regional interests in the Ústí nad Labem Region and their holders, FSE UJEP Ústí nad Labem 2001, pp. 79-84.
 18. Šašek M., Populační názory mládeže, AUP 93, UJEP Ústí nad Labem 2004, pp. 92.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu