BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzyk Irena (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Zróżnicowanie statusu regionów w Unii Europejskiej a projekt Europejskiej Karty Demokracji Regionalnej
The Regions' Status in European Union Diversity and the Project of European Charter of Regional Democracy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 449-458, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Geografia regionalna, Region, Regionalizacja
Regional geography, Region, Regionalization
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Poruszono zagadnienie samorządności lokalnej, z uwzględnieniem regionu, w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej (UE). Omówiono zjawisko definiowania regionów zarówno w aktach UE jak i w poszczególnych krajach członkowskich. Przedstawiono helsiński model samorządności regionalnej oraz projekt dokumentu pt. Europejska Karta Demokracji Regionalnej.

The article presents the increasing significance of regional authorities from the 1970s onwards in European countries and the rule of their representative bodies on forums of the European Council and the European Union. The special attention is paid to the big legal status diversity of regions in member states. This decided about the failure of the project of European Charter of Regional Self-Government, which was prepared in 1997 by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. In the last part of the article there is discussed the project of the new regulation instrument assumed as European Charter of Regional Democracy, proposed by the Chamber of Regions in 2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. AFCCRE, L'administration territoriale dans les 27 États membres de l'Union Européenne, http://www.afccre,org/fr/article.asp?id=93.
 2. Cauwenberghe J.-C. Van. Projet de Charle Européenne de la démocratie régionale, CPLR 15e session plenière, 6 mai 2008.
 3. CDLR, Examen de la recommandation 1811 de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe surla Régionalisation, Conseil de l'Europe, Démocratie locale et régionale, 2008.
 4. CDLR, Rapport sur lex pratiques européenne et les développements récents en matière d'autonomie régionale. Conseil de l'Europe, Démocratie locale et régionale. 2007.
 5. Comité des Répons. La démocratie régionale et locale tfnns l'Union Européenne. Bruxelless 1999.
 6. Congrès des Pouvoirs Locaux cl Régionaux. 50 ans de démocratie locale en Europe, Local&Regional, Conseil de l'Europe. Strasbourg 2007.
 7. Fries F., Spór o Europę, PWN, Warszawa 1998.
 8. Leygues J.C. (rap.). Gouvernance à plusieurs niveaux: articulation et mise en réseaux des différents niveaux territoriaux. Livre Blanc sur la gouvernance, rapport du groupe de travail (Groupe 4C), Commission Européenne, mai 2001.
 9. Marcou G., La régionalisation en Europe, ORALE, Parlement Européen, Paris 1999.
 10. Marcou G., La régionalisation en Europe. Synthèse et tableaux, European Parliament, REGI 108 AXX/ rev. 1, Luxembourg 2000.
 11. Marcou G., Les responsabilitésdes collectivités locales en Europe, Conseil de l'Europe, Démocratie locale et régionale 2007.
 12. Pierret G., Régions d'Europe. La face cachée de l'Union, Editions Apogée, Rennes 1997.
 13. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2006.
 14. Portelli H., Décentralisation et construction européenne, "Pouvoirs locaux" 1992 nr 14.
 15. Recommandation 6 (1994) relative à la Conférence sur "'La régionalisation en Europe: bilan et perspectives" Genève, Suisse, 3-5 juin 1993.
 16. Rougemont D. de, Lettre ouverte aux Européens, Editions Albin Michel, Paris 1970.
 17. Uhrich R., Pour une nouvelle politique de développement régional en Europe, Economica, Paris 1985.
 18. Vergés J. (éd.), L'Union Européenne et collectivités territoriales, Economica, Paris 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu