BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lament Marzanna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Bezpieczeństwo finansowe lokat zakładów ubezpieczeń a wymogi organizacyjne przedsiębiorstw inwestycyjnych przewidziane w MIFID
Financial Security of Deposits of Insurance Companies and the Organizational Requirements of Investment Companies in MIFID
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 505-511, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo finansowe, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, Polityka inwestycyjna, Ryzyko operacyjne, Lokaty podmiotów ubezpieczeniowych
Financial security, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), Investment policy, Operational risk, Insurance entities deposits
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było omówienie problematyki związanej z bezpieczeństwem finansowym lokat zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do wymogów przedsiębiorstw inwestycyjnych, przewidzianych w dyrektywach MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Zdaniem autorki, wprowadzenie dyrektywy MiFID, a zgodnie z nią odpowiednich wymogów organizacyjnych przedsiębiorstw inwestycyjnych, przyczynia się do eliminacji niektórych elementów ryzyka operacyjnego, a więc zwiększa bezpieczeństwo lokat zakładów ubezpieczeń oraz ich bezpieczeństwo finansowe. (fragment tekstu)

The insurance companies deposits constitute a well-known position in balance assets. On one hand, deposits contribute to improvement in financial result, but on the other, deposit management exposes an insurance company to risk, including the operating risk which is difficult to identify and manage. The introduction of MIFID contributes to improvement of investor's and investment company's protection among others by introduction of the organizational requirements which include the overall principles and three particular areas which include compliance, risk management and internal audit. The introduction of directive's provisions contributes to operating risk's reduction and also to extending insurance company's financial security.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cruz M., Modeling. Measuring and Hedging Operational Risk, J. Wiley&Sons, New York 2002.
  2. Dyrektywa 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.
  3. Dyrektywa 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy.
  4. Economic crime: people, culture and controls, The 4th biennial Global Economic Crime Survey, PriceWaterhouseCoopers, 2007.
  5. Klasyfikacja ryzyk ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2005.
  6. Lament M., Ryzyko operacyjne w zakładzie ubezpieczeń, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Poznań, 24-25 listopada 2008.
  7. Przestępczość gospodarcza: czynnik ludzki i mechanizmy kontrolne, Czwarta edycja badania przestępczości gospodarczej. Polska, PriceWaterhouseCoopers, 2007.
  8. Ubezpieczenia 2007, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2008.
  9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu