BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Hanna (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
Tytuł
Aspekt wartościowy umów outsourcingu w podmiotach sektora ochrony zdrowia
Valuable Aspect of Outsourcing Agreements in the Subjects of Health Protection Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 2007, nr 30, s. 199-211, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Umowa outsourcingowa, Modele ekonometryczne, Ochrona zdrowia
Outsourcing, Outsourcing contract, Econometric models, Health care protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Outsourcing jest jedną z metod wspomagającą zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Znajomość wartości zawieranych usług, na które najczęściej podpisywane są umowy z podmiotami zewnętrznymi może stanowić instrument wspomagający planowane koszty funkcjonowania podmiotu. Zaproponowane modele ekonometryczne mogą służyć również do prognozowania wartości przyszłych umów zawieranych w ramach outsourcingu. (abstrakt oryginalny)

Outsourcing is one of the methods that support the management of public health protection sector. Knowing the value of services, which most frequently are made a contract with the external subjects, may account for an instrument which supports the planned costs of the functioning of the subject. The proposed econometric models may also be used to forecast the values of future agreements made within outsourcing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dittman P, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, wyd. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2006,
  2. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, wyd. PWN, Warszawa 2005,
  3. Klich J., Pettinger R., Outsourcing w sektorze ochrony zdrowia, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie i Zarządzanie, t. IV, 2006,
  4. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, wyd. PWN, Warszawa 2004, s. 110
  5. Lewandowska H., Rynek zamówień publicznych jako przykład powiązań publiczno -prywatnych [w:] Ochrona zdrowia i gospodarka, wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
  6. Lewandowska H., Rynek zamówień publicznych - determinant informacji dla rachunkowości zarządczej dla SPZOZ, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa AE, Wrocław 2007 (maszynopis)
  7. Lewandowska H., Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, wyd. Difin 2007
  8. Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, wyd. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005,
  9. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. nr 171, poz. 1225
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1230-364X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu