BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapotoczna Marcelina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Sujkowski Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej
The Use of Multi-Dimensional Comparative Analysis to Assess the Fulfillment of Public Housing Needs in Conditions of Changing Economic Situation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 912-920, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Potrzeby mieszkaniowe, Rynek mieszkaniowy, Analiza wielowymiarowa
Housing needs, Housing market, Multi-dimensional analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Przedstawiono ilościową i jakościową analizę substancji mieszkaniowej w Polsce w latach 2004-2007. W celu porównania skuteczności zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w badanych latach 2004-2007 zastosowano formułę dystansową zaproponowaną przez Roeske-Słomkę.

A housing branch is one of the key element of economy. It relates both to the macroeconomic as well as social aspect of economy, and is measured with the degree of fulfillment of the public housing needs. The authors analyze the housing investment mechanism that drives economy using the multidimensional comparative analysis. They do so in order to evaluate the degree to which the public housing needs are met after Poland became the member of the European Union. The analysis includes nine explanatory variables which are relevant to the problem under investigation. This impact on the sector's effectiveness is possible to detect using macroeconomic housing indices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa 2008.
  2. Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa 2009.
  3. Hucik-Gaicka S., Rynek nieruchomości mieszkaniowych a ryzyko kredytowania hipotecznego, www. inwestycje.pl/nieruchomosci/rynek.
  4. Merrill S., Hendershott P., Lea M., Mieszkalnictwo a gospodarka: reforma podatkowa oraz alternatywne strategie dotowania mieszkalnictwa. Wschodnio-Europejski Regionalny Program Mieszkalnictwa, projekt 180-0034 /US AID, 1999.
  5. Roeske-Słomka L, Entropia w taksonomii struktur, „Przegląd Statystyczny" 1994, nr 2.
  6. Roeske-Słomka L, Dystans zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności według makroregionów, „Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 4.
  7. Wędrowska E., Miara ilości informacji strukturalnej jako instrument zarządzania zasobami danych, rozprawa doktorska, UWM, Olsztyn 2002.
  8. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu