BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierak Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wieloletnie planowanie finansowe w polskim samorządzie terytorialnym
Long-Term Financial Planning in Local Government in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 544-554, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Gmina, Budżet gminy, Zarządzanie strategiczne, Planowanie finansowe, Ocena zdolności kredytowej, Prognozy gospodarcze, Studium przypadku
Local government, District, District budget, Strategic management, Financial planning, Credit rating, Economic forecast, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
W kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego omówiono istotę i zakres planowania finansowego. Zwrócono uwagę na prawidłowe szacowanie przyszłych dochodów i wydatków budżetu. Z tymi czynnościami wiąże się wyznaczenie własnego potencjału finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz określenie jego zdolności kredytowej. Zaprezentowano także wyniki badań, których celem było ukazanie praktycznej strony zastosowania planowania finansowego w gminach w Polsce. Przedstawiono dwa przykłady gmin: jedna charakteryzująca się zarządzanie strategicznym aktywnym, natomiast druga zarządzaniem administracyjnym pasywnym.

Long-term financial planning is one of the crucial elements of local government strategic management. It should be understood as a mid- and long-term ongoing forecast of revenue, expenditure, income and outlays of local government unit under the certain economic and law budget construction rules. Long-term planning benefits result mainly from analyzing effects of particular decisions, taken in particular period and aiming at improvement of management effectiveness, as well as from avoiding the undesirable occurrences and unscheduled budget changes. The effectiveness of a long-term financial planning is highly dependent on applied methods and tools. The practice of self-government functioning in Poland reveals limited possibilities of applying long-term financial planning. This phenomenon results from two factors: on one side from the structure of local government budget revenues and on the other side from the implemented administrative model of management in local government. However, there are also many examples of local governments, in the case of which a long-term planning is one of the basic instruments determining the current and strategic decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Difin, Warszawa 2007.
  2. Kaleta J., Planowanie budżetowe, P WE, Warszawa 1982.
  3. Ruśkowski E., Finanse i prawo finansowe, "Kik", Warszawa 1994.
  4. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2007.
  5. Misiąg W., Planowanie finansowe w samorządach. Praktyczny poradnik, Municypium, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu