BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśloch Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Problemy racjonalizacji zużycia energii w regionach Polski
The Problems of the Rationalization of the Energy Consumption in Polish Regions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 505-513, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Zużycie energii, Energetyka, Energia elektryczna, Energia cieplna, Racjonalne zużycie energii, Konsumpcja energii, Geografia regionalna, Zróżnicowanie regionalne
Energy consumption, Energetics, Electric power, Thermal energy, Rational use of energy, Energy consumption, Regional geography, Regional diversity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest zaprezentowanie możliwości racjonalniejszego wykorzystania energii w polskich regionach. Szczególną uwagę zwrócono także na czynniki determinujące zróżnicowanie zużycia energii w poszczególnych województwach oraz na działania, które mogą być podejmowane w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii. (fragment tekstu)

At the present time the possibilities of efficient energy utilization become very important. Those problems are both economic and social. The problems of the rationalization of the energy consumption are also important at the regional and local level. There can be udertaken a lot of activities aimed at more efficient energy utilization and the improvement of the competitiveness of each region. The author presents the possibilities of the rationalization of the energy consumption at the regional level and analyzes the efficiency of the energy consumption in Polish voivodships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Borgosz-Koczwara M., Herlender K., Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii, "Energetyka" 2008 nr 3, www.cire.pl.
  2. KOM(2005)265, Zielona Księga. W sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków, Bruksela 2005.
  3. KOM(2006)545, Plan działania na rzec: racjonalizacji zużycia energii; sposoby wykorzystania potencjału, Bruksela 2006.
  4. Krawiec F., Koncepcja i metody planowania rozwoju elektroenergetyki, [w:] Zarządzanie w energetyce,red. A. Chochowski, F. Krawiec, Difin, Warszawa 2008.
  5. Maśloch G., Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, [w:] O nowy lad gospodarczy, SGH, Warszawa 2008.
  6. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2005, Katowice 2007, www.stat.gov.pl.
  7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. Prawo energetyczne (DzU 06.89.625 z późn. zm).
  8. Wojtulewicz J., Osicki A., Pasierb S., Oszacowanie potencjału zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, Katowice 2006.
  9. Zużycie paliw i nośników energii w 2006, Warszawa 2008, www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu