BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Profesjonalizacja zarządzania organizacjami obywatelskimi
Professional Management in Civil Organizations
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 4, s. 97-109, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Organizacje non-profit, Zarządzanie, Zarządzanie organizacją non-profit, Marketing organizacji
Non-governmental organisation, Non-profit organisations, Management, Management of non-profit organization, Organization marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia problematykę profesjonalizacji zarządzania organizacjami obywatelskimi w kontekście funkcji zarządzania. Realizacja poszczególnych funkcji poddana została ocenie pod względem stosowanych, nowoczesnych narzędzi i sposobów zarządzania. Wskazano na szereg aspektów profesjonalizacji zarządzania w organizacjach tworzących trzeci sektor oraz przedyskutowano skutki tego procesu dla samych organizacji jak i współpracujących z nimi wolontariuszy i publiczności. Wykazano, iż profesjonalizacja jest zjawiskiem mobilizującym organizacje obywatelskie do osiągania efektywności w działaniu i koncentracji na efektach, ale jednocześnie powodującym sprzeciwy w środowisku współpracowników i wolontariuszy, kojarzących wprowadzanie nowoczesnych metod i technik zarządzania z zatracaniem podstawowych idei trzeciego sektora. (abstrakt oryginalny)

Civil organizations, comprising the so-called 'third sector', form an exceptionally important and hugely diverse sphere, which influences groups of public and business organisations. The article poses a question: does the professionalisation of management in civil organizations inhibit their spirit and motivation to act? The presented answer to this question was based on consideration of the basic functions of management in civil organizations. It was shown, that the professionalisation of management in civil organizations is an unstoppable and welcome tendency, leading to greater concentration on the results and allowing for more effective fund-raising to finance their activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allison M., Kaye J., (2005), Strategic planning for nonprofit organizations, John Wiley & Sons, New Jersey.
 2. Bednarczyk M., (2001), Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Warszawa.
 3. Białas T., Nogalski B., (1998), Organizacje non-profit jako ważny element społeczeństwa obywatelskiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Zeszyt 2, Gdynia.
 4. Białas T., Nogalski B., (1999), Marketingowe zarządzanie fundacją, TNOiK OPO Bydgoszcz.
 5. Białas T., (1996), Zarządzanie organizacją non-profit na przykładzie fundacji, Praca doktorska, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 6. Boyne G.A., Walker R.M., (2004), Strategy Content and Public Service Organizations, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 14.
 7. Bryson J.M., Alston F.K., (2004), Creating and implementing your strategic plan. A workbook for public and nonprofit organizations, Jossey-Bass, San Francisco.
 8. Bryson J.M., (2004), Strategic planning for public and nonprofit organizations. A guide to strengthening and sustaining organizational achievement, Jossey-Bass, San Francisco.
 9. Carver J., (1997), Boards that make a difference. A New design for leadership in nonprofit and public organizations, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 10. Dale D., Mitiguy N., (1995), Dla odmiany ... planowanie. Poradnik twórczego planowania i opracowywania programu działania, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 11. Frączak P., (2002), Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 12. Grosse T.G., (2005), Analiza wpływu Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie w odniesieniu do celów i priorytetów NPR 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru ekonomicznego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa.
 13. Gumkowska J., Herbst J., (2005), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2004, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 14. Kaplan R.S., Norton D.P., (2004), Strategy maps. Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 15. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 16. Kożuch B., (2002), Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, Współczesne Zarządzanie nr 2.
 17. Leś E., (2005), Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, Trzeci Sektor, nr 2.
 18. Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., (2005), Strategy safari. A guided tour through the wilds of strategic management, Free Press, New York.
 19. Poister T.H., (2003), Measuring performance in public and nonprofit organizations, Jossey-Bass, San Francisco.
 20. Rymsza M., (2006), Uwarunkowania i konsekwencje wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze, Trzeci Sektor, nr 4.
 21. Salamon L.M.: (1992), America's Nonprofit Sector, The Foundation Center, New York.
 22. Siegel D., Yancey J.: (1992), Odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego, Fundacja Braci Rockefellerów, New York.
 23. Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych red. Bogacz-Wojtanowska E., (2005), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu