BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stal Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Charakterystyka narzędzi wspierających modelowanie ontologii
Characteristics of Tools that Support Ontology Modelling
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 233-244, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sieć semantyczna, Ontologia, Język XML
Semantic Web Service (SWS), Ontology, XML language
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z uznanych i cieszących się niesłabnącą popularnością sposobów formalizacji wiedzy są ontologie. W artykule podjęto problematykę narzędzi służących do modelowania ontologii, z uwzględnieniem języków deklaratywnych do modelowania zasobów oraz dostępnego oprogramowania do tworzenia ontologii i zarządzania nimi. Dokonując analizy funkcjonalności narzędzi wspierających tworzenie ontologii, dokonano klasyfikacji dostępnego oprogramowania poprzez zdefiniowanie kryteriów jego podziału. Prezentacja zagadnienia została wzbogacona o charakterystykę poddanych analizie edytorów dostępnych na rynku. (abstrakt oryginalny)

Ontologies constitute a widely recognised and permanently popular method of knowledge formalisation. The paper discusses issues concerning tools for ontology modelling, with consideration of declarative languages for resources modelling and available software for ontology creation and management. Together with functionality analysis for tools supporting ontology creation, the author defined division criteria for available software and performed its classification. The discussion has been enriched by a characteristics of analysed text editors, available in the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dean M., Schreiber G. [2004], OWL Web Ontology Language Reference W3C Recommendation, http://www.w3.org/tr/owl-ref/.
  2. Denny M. [2002], Ontology Building: A Survey of Editing Tools, http://www.xml.com/pub/a/2002/11 /06/ontologies .html.
  3. Farquhar A., Fickas R., Rice J. [1996], The Ontolingua Server: A Tool for Collaborative Ontology Construction, Proceedings of the 10th Banff Knowledge Acquisition for Knowledge Based System Workshop (KAW95).
  4. Hakimpour F., Geppert A. [2002], Global Schema Generation Using Formal Ontologies, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
  5. Kogut P. i in. [2002], UML for Ontology Development, „Knowledge Engineering Journal”, vol. 17, nr 1.
  6. Koprowska M., Sawzdargo R. [2004], Technologie wspierające procesy wyszukiwania informacji w przyszłej sieci WWW [w:] Internet w społeczeństwie informacyjnym. Podstawowe problemy Internetu, red. A. Grzywak, WNT, Warszawa.
  7. Noy N. i in. [2001], Creating Semantic Web Contents with Protégé-2000, „IEEE Intelligent Systems”, vol. 16, nr 2.
  8. O’Reilly T. [2005], What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.
  9. Wlekły G. [2004], Narzędzia do tworzenia ontologii, „Gazeta IT”, nr 2, http://www. gazeta-it.pl/zw/git21/narzedzia_do_tworzenia_ontologii.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu