BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marek Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Informatyzacja branży turystycznej na tle polskich przedsiębiorstw
Computerisation of Touristic Business Compared to Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 277-290, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój turystyki, Biuro podróży, Informatyzacja, Internet
Tourism, Tourism development, Travel agency, Informatization, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przedstawionym artykule autor analizuje zjawisko informatyzacji branży turystycznej na przykładzie polskich biur podróży. W pierwszej kolejności ukazano poziom zastosowania komputerów oraz skalę dostępu polskich przedsiębiorstw do sieci internetowej. Następnie analizie według tych samych kryteriów zostały poddane polskie biura podróży oraz agencje turystyczne. W drugiej części artykułu wskazano najpopularniejsze cele zastosowanie Internetu w polskich biurach podróży w ujęciu regionalnym oraz jego przyszłość widzianą oczyma pracowników przedsiębiorstw turystycznych. Celem niniejszego opracowania jest próba określenia poziomu informatyzacji branży turystycznej na przykładzie polskich biur podróży oraz wskazanie stopnia wykorzystania technologii internetowych przez podmioty turystyczne na tle pozostałych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The author analyses the phenomenon of touristic business computerisation considering examples of Polish travel offices. Firstly, the scale of Internet access and level of computers utilisation in Polish enterprises have been demonstrated. Next, the same criteria have been analysed and applied to Polish travel offices and touristic agencies. In the second part of the article, the most popular Internet applications in Polish travel agencies, in regional perspective, have been indicated. The Internet future, in touristic enterprises employee’s point of view, has also been discussed. The paper is focused on an attempt to determine the touristic business computerisation level for Polish travel offices and on indication of a degree of Internet technologies utilisation by touristic enterprises, compared to other companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk F. [1994], Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Kornak A. [1992], Nowy system kierowania (management) w turystyce, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Konieczna-Domańska A. [1994], Usługi pośrednictwa i organizacji w rozwoju rynku turystycznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Marek R. [2005], Internet w polskiej turystyce - stan obecny i perspektywy rozwoju. Międzynarodowa konferencja naukowa „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie”, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 5. Middleton V.T.C. [1996], Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 6. O’Brien J.A. [1988], Information Systems in Business Management: With Software and BASIC Tutorials, Irwin, Homewood.
 7. Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość [2004], II ogólnopolska konferencja naukowa, red. L. Haber, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 8. Szapiro T. [999], Internet - nowa strategia firmy, Difin, Warszawa.
 9. Warner M. [2005], Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Waszczyk M. [2001], Internet jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Forum Oracle, „Internetowe aplikacje biznesowe jako czynnik przewagi konkurencyjnej”, Warszawa.
 11. Wielki J. [2000], Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWE, Warszawa-Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu