BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tańska-Hus Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Dzierżawa jako instrument mobilności ziemi w Polsce i UE
Land Lease as an Instrument of Land Mobility in Poland and the EU
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2010, nr 1, s. 25-40, rys., tab., bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe
Dzierżawa, Dzierżawa gruntów, Rolnictwo, Grunty rolne
Lease, Land lease, Agriculture, Arable land
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Dzierżawa ziemi, w przeciwieństwie do jej zakupu, zwiększa również stopień mobilności tego podstawowego czynnika produkcji w rolnictwie. W krajach UE dzierżawa gruntów jest dominującym instrumentem zwiększającym mobilność ziemi, prowadzącym do wzrostu powierzchni gospodarstw i tym samym stymulującym przemiany w strukturze obszarowej. W państwach takich jak Belgia, Francja w roku 1986 dzierżawa gruntów stanowiła ponad 50% UR w Polsce, do roku 1990 udział dzierżawionych gruntów nie przekraczał 4%. Dopiero przekształcenia własnościowe i strukturalne w rolnictwie, rozpoczęte w 1990 roku, wpłynęły w dużym stopniu na zwiększenie mobilności gruntów w drodze dzierżawy, w rezultacie czego następuje powiększenie powierzchni gospodarstw i tym samym skali produkcji. Umożliwia to uzyskanie zadawalającego poziomu dochodu i dostosowanie się gospodarstw rolnych do zmian zachodzących na rynku. (abstrakt oryginalny)

Land lease, contrary to land purchases, increases the mobility of land, which is the main factor of production in agriculture. In the EU countries the lease is a basic instrument increasing land mobility and leading to the increase in the area of farms, which in turn stimulates the transformation of the agrarian structure. In such countries as Belgium or France the leased land accounted for over 50% of the agricultural land in 1986. The relevant legal regulations in the EU countries are advantageous to stability and durability of farming on the leased land. Until 1990 the share of land under lease in Poland was less than 4%. However, the ownership and structural transformations in agriculture have caused the significant increase in land mobility through land leases only since 1990. The increase in land mobility leads to both the enlargement of the area of farms and the growth of the production volumes which enable farmers to generate income at a satisfactory level and to adjust their farms to the changeable market conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://ec.europa.eu/agriculture/agrista
 2. Kwiecień W.: Współczesne rolnictwo Holandii. LSW, Warszawa 1975.
 3. Ostrowski L.: Dzierżawy sąsiedzkie gruntów rolnych w Polsce w latach 1991-1998. Postępy Nauk Rolniczych, nr l, 2000.
 4. Radkiewicz W.: Rolnictwo w gospodarce Niemiec Zachodnich. Poznań 1966.
 5. Raporty z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1992-2004. AWRSP, Warszawa.
 6. Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 2005-2008. ANR, Warszawa.
 7. Rocznik statystyczny GUS. Warszawa 2008.
 8. Rocznik statystyczny GUS. Warszawa 2005.
 9. Rusinski W.: Zarys historii gospodarczej. KiW, Warszawa 1973.
 10. Rynek ziemi rolniczej z lat 1992-2008. IERiGŻ, Warszawa.
 11. Ziętara W.: Dzierżawa ziemi i jej rola w krajach UE i Polsce. Agroprzemiany, nr 4,2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu