BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plawgo Bogusław, Szpak Andrzej
Tytuł
Kooperacyjne i konkurencyjne relacje organizacji publicznych z otoczeniem : studium przypadku
The Cooperative and competitive relationships of public organizations with their environment : a case study
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 4, s. 44-57, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Konkurencja, Współdziałanie przedsiębiorstw, Relacje organizacja-otoczenie, Studium przypadku
Public sector, Competition, Cooperation of enterprises, Organization-environment relations, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie poświęcone jest prawidłowościom występującym w sferze zarządzania relacjami organizacji publicznych z ich otoczeniem. Celem artykułu jest analiza zakresu występowania kooperacyjnych i konkurencyjnych powiązań organizacji publicznych z licznymi interesariuszami w ich otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

The main theme of the study is a range of cooperative and competitive relationships between public organizations and the numerous inquirers within their environment. The theoretical consideration refers to the cooperation as a way of achieving goals of a competitive organization as well as identifying the main groups of the public organizations' enquirers. The empirical part describes the case study of the Regional Blood Donation Centre in Białystok. The empirical research validated the hypothesis concerning the cooperative and competitive relationships that exist simultaneously in the public organizations as far as their relationships with their enquirers are concerned. The analysis of the relations between public organizations and their environment indicates much more complexity comparing to the nongovernmental organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., (1965), The Firm of the Future, "Harvard Business Review", Vol. 43, No. 5.
 2. Barringer B.R., (1997), The Effects of Relational Channel Exchange on the Small Firm: A Conceptual Framework, Journal of Small Business Management", Vol. 35, No. 2.
 3. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., (2002), Teoria stakeholders. Krytyka założeń. Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe 940 AE, Wrocław.
 4. Dwyer F.R., Schurr P.H., Oh S., (1987), Developing Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing", Vol. 51, No. 2.
 5. Ganesan Sh., (1994), Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing", Vol. 58, No. 2, s. 1-19.
 6. Heide J.B., (1994), Interorganizational Governance in Marketing Channels, "Journal of Marketing", Vol. 58, No. 1.
 7. Jones T., Wicks A., (1998), Convergent Stakeholder Theory, "Academy of Management Review", Vol. 24, Nr 2, cyt. za: B. Kożuch, Zarządzanie, op.cit., s. 99-100.
 8. Kay J., (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 9. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 10. MacNeil I., (1980), The New Social Contract: An Inquiry Into Modern Contractual Relations, Yale University Press, New Haven.
 11. Nutt P., Backoff R., (1993), Organizational Publicness and Its Implications for Strategic Management, "Journal of Public Administration Research and Theory", nr 3, s. 214, cyt. za: B. Kożuch, Zarządzanie..., op.cit., s. 91-92.
 12. Steward J., Ranson S., (1988), Management In Public Domain, "Public Money and Management", nr 8, cyt. za: B. Kożuch, Zarządzanie..., op.cit., s. 91-92.
 13. Stoner J.A.F., Wankel Ch., (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 14. Szymura-Tyc M., (2001), Nowe paradygmaty konkurencji i marketingu a budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku europejskim, "Organizacja i Kierowanie", Nr 1.
 15. Volery T., (1995), Critical Success Factors in Interfirm Cooperation: The Case of Swiss Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), The ICSB 40th World Conference, Sydney, 18-21 June 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu