BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasuwa Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Wpływ inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na postawy konsumentów
The Influence of Structural Elements of Corporate Social Initiatives on Consumers' Attitudes Toward Such Initiatives
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 4, s. 32-38, tabl., rys.
Słowa kluczowe
Działalność społeczna, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Konsument, Eksperyment badawczy
Social activity, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise-customer relationship, Consumer, Scientific experiment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było zbadanie wpływu elementów strukturalnych inicjatyw społecznych przedsiębiorstw na postawę konsumentów wobec takich działań. Badanie zostało przeprowadzona na 194 konsumentach. Prace badawcze wykazały, że respondenci wykazują bardziej przychylną postawę wobec inicjatyw społecznych, w których udzielane było kompleksowe wsparcie niż wobec inicjatyw, gdzie przekazywano jedynie środki pieniężne o takiej samej wartości. Inne elementy strukturalne inicjatywy społecznej takie jak: dopasowanie problemu społecznego do firmy, czas trwania programu oraz współpraca z organizacją nonprofit nie miały istotnego wpływu na postawę konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to examine an influence of structural elements of corporate social initiatives on consumer attitudes towards such actions. The research was conducted on 194 consumers. The analysis showed that consumers had more positive attitudes towards initiatives that offer complex help then programs which offer the equivalent sum of money. Other elements of social initiatives, such as the fit between a social issue and a company, the duration and the partnership with nonprofit organization didn’t make any significant impact on consumers’ attitudes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K.L. Becker-Olsen, A.B. Cudmore, R.P. Hill, The Impact of Perceived Corporate Social Responsibility on Consumer Behavior, "Journal of Business Research" 2006, Vol. 56.
 2. C.B. Bhattacharya, S. Sen, Doing Better at Doing Good: When, Why, and How Consumers Respond to Corporate Social Initiatives, "California Management Review" 2004, Fall.
 3. T.J. Brown, P.A. Dacin, The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Response, "Journal of Marketing" 1997, January.
 4. S.P. Brown, D.M. Stayman, Antecedents and Consequences of Attitude toward the Ad: A Meta-analysis, "Journal of Consumer Research" 1992, June.
 5. P.S. Ellen, L.A. Mohr, D.J. Webb, Charitable Programs and the Retailer: Do They Mix?, "Journal of Retailing" 2000, No. 3.
 6. E. Grzegorzewska-Ramocka, Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005, s. 269.
 7. S.W. Huck, Reading Statistics and Research, Pearson, Ally and Bacon, Boston 2009, s. 167-168.
 8. B.A. Lafferty, R.E. Goldsmith, G.T. Hult, The Impact of the Alliance on the Partners: A Look at Cause-Brand Alliances, "Psychology & Marketing" 2004, Vol. 21.
 9. P.W. Miniard, S. Bhatla, R.L. Rose, On the Formation and Relationship of Ad and Brand Attitudes: An Experimental an Causal Analysis, "Journal of Marketing Research" 1990, Vol. 27.
 10. J.W. Pracejus, D.G. Olsen, The Role of Brand/Cause Fit in the Effectiveness of Cause-Related Marketing Campaigns, "Journal of Business Research" 2004, Vol. 57.
 11. J. Prisch, S. Gupta, S.L. Grau, A Framework for Understanding Corporate Social Responsibility Programs as a Continuum: An Exploratory Study, "Journal of Business Ethics" 2007, Vol. 70.
 12. S. Sen, C.B. Bhattacharya, Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reaction to Corporate Social Responsibility, "Journal of Marketing Research" 2001, May.
 13. S. Sen, C.B. Bhattacharya, D. Korschun, The Role of Corporate Social Responsibility in Strengthening Multiple Stakeholder Relationships: A Filed Experiment, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2006, No. 2.
 14. D. Van den Brink, G. Odekerken-Schroder, P. Pauwels, The Effect of Strategic and Tactical Cause-Related Marketing on Consumer' Brand Loyalty, "Journal of Consumer Marketing" 2006, Vol. 23.
 15. Y. Yoon, Z. Gürhan-Canli, Negative Consequences of Doing Good: The Effects of Perceived Motives Underlying Corporate Social Responsibility, "Advances in Consumer Research" 2003, Issue 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu