BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Podkówka Sławomir (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Aktywne uczestnictwo przedsiębiorców w postępowaniu podatkowym jako sposób ograniczania ryzyka podatkowego
The Active Participation of Entrepreneurs in a Tax Proceeding as a Method of Reducing Tax Risk
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 602-612, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, Zasady podatkowe, Ryzyko podatkowe, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Tax regulations, Tax rules, Tax risk, Enterprise responsibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest scharakteryzowanie jednego z instrumentów ograniczania ryzyka podatkowego, którym jest rozprawa podatkowa, o przeprowadzenie której przedsiębiorcy mogą wnioskować od początku 2007 r. Możliwość wykorzystania tego instrumentu rozszerza pole wyboru przedsiębiorcy ograniczając zakres oddziaływania ryzyka, eliminując jego skutki, stwarzając jednocześnie możliwość wykorzystania pozytywnych przejawów występowania ryzyka podatkowego. (fragment tekstu)

The purpose of this article is indicating the role of a risk reduction instrument in running a business by entrepreneurs. Frequent changes in tax law are one of the conditions that can lead to disharmony of organization development. This problem especially concerns entrepreneurs running small businesses. The author focuses on the above mentioned problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H., Przedsiębiorczość osobista jako źródło pomnażania pieniędzy i bogacenia się, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008.
 2. Bratnicki M., Pojmowanie przedsiębiorczości organizacyjnej: analiza teoretyczna, [w:] J. Pyka (red.), Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, TNOiK w Katowicach, Katowice 2008.
 3. Dauter B. (red.), Ordynacja podatkowa, LexisNexis, Warszawa 2007.
 4. Decyzje nie musiały zgadzać się z interpretacjami, www.rp.pl z dnia 10.04.2008.
 5. Grzywacz J., Burżacka-Majcher M., Możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych przez przedsiębiorstwo, [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład podatkowy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 6. Gumułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Ars Boni et Qui, Poznań 2000.
 7. Kosikowski C., Etel L., Ordynacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 8. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007.
 9. Mała encyklopedia prawa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 10. Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa, Unimex, Wrocław 1998.
 11. Ostaszewski J. (red.), O nowy ład podatkowy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 12. Podkówka S., Rozprawa jako element postępowania odwoławczego w sprawie podatkowej, "Świętokrzyska Przedsiębiorczość" 2007 nr 1.
 13. Presnarowicz S., Rozprawa w postępowaniu podatkowym, [w:] Ordynacja podatkowa w praktyce, Temida 2, Białystok 2007.
 14. Safin K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 2008.
 15. Sławik K., Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy, Difin, 2007.
 16. Strużyna J. (red.), Przedsiębiorczość organizacyjna, Wyd. Gnome, Katowice 2004.
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie znak IV SA 3717/02.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu