BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plewnia Izabela (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie controllingu produktu w ramach projektów długoterminowych jako narzędzia decyzji inwestycyjnych
Application of Product Controlling in Long-Term Projects as a Tool Supporting Investment-Related Decision
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 625-634, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Cykl życia produktu, Funkcje controllingu, Decyzje inwestycyjne, Inwestycje długoterminowe
Enterprise management, Product life cycle, Controlling function, Investment decisions, Long-term investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano wpływ systemu controllingu produktu, w ramach projektów długoterminowych, na zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedstawiono zarówno funkcje controllingu produktu, jak i projektów długoterminowych, a także omówiono wykorzystanie controllingu produktu w ramach projektów długoterminowych, jako narzędzia decyzji inwestycyjnych.

The objective of the article is to present some of the proposals of how product controlling can be used in long-term projects and how it impacts the investment-related decisions. The impact of controlling on the costs and price in respective phases of a product life cycle has been analyzed. It has been proved that not taking the controlling analyzes into account may lead to taking wrong decisions whose consequences may be disastrous for the company. It is important because the business operations of a company which are characterized by repeatability and large-series approach more and more often prove not to be effective on the market as they cannot compete with individual, customized approach to the customer and with production of unique, single products. Such an approach in turn results in a dynamic growth of business that is handled in the form of projects and consequently to the development of project management. Such a phenomenon can be seen in Poland where - among other things, the number of projects that are delivered - mainly in the construction industry - is growing thanks to a high volume of EU funds provided to our country. The business of construction companies is mostly about delivering projects - long-term ones most of all. The interdisciplinary nature which is among other things a feature of a project is a determining factor as to the necessity of integrating different areas of management. It leads to a highly growing demand for information about the project itself as well as all the products that are delivered within the project.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Erach A.H., Techniki analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 2. Hilmar J.V., Controlling instrumenty od A do Z, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa 1997.
 3. Kalinowski J., Kompendium wiedzy o krajowym standardzie rachunkowości nr 3. Niezakończone usługi budowlane. Analizy - komentarze -przychody, Difin, Warszawa 2007.
 4. Kawa P., Wydymus S., Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Kraków 1998.
 5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, International Accounting Standards Committee, Londyn 1999.
 6. Perreault Y., Vlasic T., Wdrażając Baana IV. Autorski przewodnik prac przygotowawczych i wdrażania, Singular, 1998.
 7. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 9. Sobańska I., Kalinowski J., Czador P., Kontrakty długoterminowe. Przychody - koszty - wyniki, Difin, Warszawa 2004.
 10. Śliwczyński B., Controlling w łańcuchu dostaw skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej, [w:] Najlepsze praktyki w logistyce, red. J. Majewski, PWE, Warszawa 2006.
 11. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 12. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2003.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DzU 2002 NT 76, poz. 694).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu