BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syrocka Agnieszka Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w dobie kryzysu gospodarczego
The Development of Human Capital Enterprises at Support of European Social Fund in the Day of Economic Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 291-301, tabl., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój kapitału ludzkiego, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Kryzys gospodarczy, Wartość przedsiębiorstwa, Fundusze unijne
Development of human capital, European Social Fund (ESF), Economic crisis, Enterprise value, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dążenie do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywają technologie informacyjne i komunikacyjne, niesie ze sobą konieczność inwestowania w wiedzę i umiejętności kadr przedsiębiorstw. Dzięki inwestycjom w kapitał ludzki można kreować wartość przedsiębiorstwa, gdyż jest on podstawą sukcesu firmy i pozwala stawić czoła wyzwaniom globalizacji. Ograniczone środki finansowe przedsiębiorstw na rozwój kompetencji personelu oraz negatywne skutki spowolnienia gospodarczego, powodują, iż istotnego znaczenia nabierają środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. W celu zwiększenia kontraktacji środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowane zostały mechanizmy służące łagodzeniu negatywnych skutków dekoniunktury. Odpowiednie zastosowanie narzędzi antykryzysowych w zakresie wdrażania PO KL pozwoli na zintensyfikowanie działań nakierowanych na wspieranie procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, celem zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The pursuit of knowledge-based economy brings with it the need to invest in knowledge and skills of personnel of enterprises. The limited financial capacity of companies cause interest funds from the European Social Fund for the development of human capital. The aim of this article is to assess the human capital as a factor in the value of enterprise, and presentation tools in the implementation of the Human Capital Operational Programme in the context of anticrisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Deloitte, http://www.deloitte.com
 2. Guryn H. (2009), "Personel i zarządzanie" nr 2/2009.
 3. Ibisz M, Pichola I. (2009), "Personel i zarządzanie" nr 3/2009.
 4. Jaworski J. (2004), Zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa w Polsce w teorii i praktyce, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, Bieliński J. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 5. Juchnowicz M. (2008), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako paradygmat nowoczesnej gospodarki, w: Edukacja ekonomistów i menadżerów, nr 1 (8), Juchnowicz M. (red.), SGH, Warszawa.
 6. Konspekt działań - PO KL jako narzędzie antykryzysowe (2009), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa http://www.mrr.gov.pl.
 7. Lipski S. (2009), "Magazyn CIO" nr 5/2009.
 8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 9. Raport Barometr HR (2007), Benefactor GazetaPraca.pl, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.
 10. Romaniuk W. (2009), "Personel i zarządzanie" nr 5/2009.
 11. Rylska M. (2009), "Personel i zarządzanie" nr 6/2009.
 12. Zarządzanie wartością firmy (1999), Herman A, Szablewski A. (red.), POLTEXT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu