BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfil Przemysław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ kryzysu finansowego na emisję skarbowych papierów wartościowych
The Impact of Financial Crisis on Issue of Treasury Securities
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 177-185, tabl., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Emisja papierów wartościowych, Pożyczki, Obligacje skarbowe
Financial crisis, Securities emission, Loans, Treasury bond
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Skarbowe papiery wartościowe są najważniejszym źródłem przychodów służących do finansowania potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, w tym deficytu budżetowego. Wyniki emisji tych instrumentów oraz jej struktura ma więc daleko idące znaczenie dla stabilności finansowej państwa. W tym kontekście niepokojący jest wpływ, jaki na emisję skarbowych papierów wartościowych wywiera kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych. Doprowadził on do wzrostu awersji do ryzyka na międzynarodowym rynku finansowym i "ucieczki" inwestorów do papierów dłużnych emitowanych przez kraje o największej wiarygodności kredytowej. Przełożyło się to na spadek popytu na skarbowe papiery wartościowe emitowane przez Polskę oraz wzrost ich rentowności. W tym ostatnim przypadku duże znaczenie miał także wzrost rynkowych stóp procentowych. W celu ograniczenia wpływu tego czynnika na długoterminowe koszty obsługi długu Skarbu Państwa Minister Finansów zdecydował się na zmianę struktury emisji skarbowych papierów wartościowych poprzez powrót do finansowania potrzeb pożyczkowych za pomocą bonów skarbowych. Tego typu zmiana może mieć w dłuższej perspektywie negatywny wpływ na ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko refinansowania długu Skarbu Państwa, a tym samym na ocenę wiarygodności kredytowej Polski. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to describe the influence of financial crisis on treasury securities issued by Minister of Finance. It has reduced demand for these instruments and increased risks connected with a debt of the Treasury. Both factors may disadvantageous^ affect the reliability of the creditworthiness of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Drwiłło A. (1989), Konstrukcje prawne wewnętrznych pożyczek publicznych, Zeszyty Naukowe. Rozprawy i monografie nr 137, Gdańsk.
  3. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W. (2007), Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa.
  4. Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl.
  5. Panfil P. (2009a), Pojęcie "potrzeby pożyczkowe budżetu państwa", w: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wydawnictwo KUL, Lublin.
  6. Panfil P. (2009b), Skarbowe papiery wartościowe, w: Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  7. Sopoćko A. (2005), Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-11 (2008), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. Zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu