BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rozwój rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w dobie globalnego kryzysu kredytowego : aspekty ekonomiczne
Financing Real Estates in Poland in the Era of Global Credit Crisis : Economical Aspects
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 439-452, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Rynek nieruchomości, Finansowanie mieszkalnictwa, Nieruchomości mieszkaniowe, Budownictwo mieszkaniowe, Kredyt mieszkaniowy, Kryzys finansowy
Financial markets, Real estate market, Housing financing, Real estate housing, Housing construction, Housing loan, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Początek globalnego kryzysu finansowego przypisuje się Stanom Zjednoczonym, gdzie jednym z głównych powodów pogarszania się sytuacji gospodarczej stały się kredyty hipoteczne. Światowy kryzys finansowy przełożył się także na rynek kredytów finansujących nieruchomości mieszkaniowe. W Polsce podstawowym jego skutkiem było zaostrzenie kryteriów przydzielania kredytów na inwestycje mieszkaniowe. Banki zwiększyły procentowy udział środków własnych inwestorów ubiegających się o kredyty do około 20-30% oraz marży od udzielanych aktualnie kredytów o co najmniej 1%. Na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce obserwujemy jego stagnację oraz bardzo ostrożne podejście banków do jego rozwoju. Analiza obecnej sytuacji rynku kredytów mieszkaniowych nie pozwala na zbyt optymistyczne określenie jego przyszłego rozwoju. Ustabilizowanie gospodarki europejskiej oraz Polski może stać się momentem, w którym wzrośnie zapotrzebowanie na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). W Polsce nieunikniony jest rozwój rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w związku z koniecznością zapewnienia każdej rodzinie własnego mieszkania. (abstrakt oryginalny)

The beginning of global credit crisis is attributed to United States, where one of the main reasons of economic situation getting worse were mortgage credits. World-wide financial crisis influenced also market of credits financing housing estates. The basic result of crisis in Poland was sharpening of credit allocation criteria for housing investment. Banks increased: internal funds share of investors applying for credits to approximately 20-30% and margin from given credits to at least 1%. On mortgage credit market in Poland stagnation and very careful approach of banks towards its development can be observed. Analysis of Current situation on mortgage credit market doesn't allow for too optimistic determination of its future development. European and Polish economy stabilization may become the moment in which requirement for mortgage credits will increase. In Poland real estate financing market development is inevitable due to the necessity of ensuring every family its own dwelling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bryx M. (2007), Rynek nieruchomości. Systemy i funkcjonowanie, POLTEXT, Warszawa.
  2. Gniewkowski K. (maj 2009), Deweloperzy oddają coraz więcej mieszkań, "Rzeczpospolita".
  3. Iwnowicz - Drozdowska M. (kwiecień 2007), Znaczenie rynku nieruchomości dla bezpieczeństwa banków, "Finansowanie nieruchomości".
  4. Jakubczak P. (maj 2009), Bezrobocie wzrośnie do 14%, pensje będą rosnąć wolniej, "Gazeta Prawna".
  5. Nykiel L. (2008), Rynek mieszkaniowy w Polsce, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa.
  6. Więcław E. (maj 2009), Kredytów mieszkaniowych tyle co dwa lata temu, "Rzeczpospolita".
  7. www.bankier.pl (20.05.2009)
  8. www.egospodarka.pl (25.05.2009)
  9. www.finanse.gospodarka.pl (25.05.2009)
  10. www.monev.pl (21.05.2009)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu